Här finns bidrag att söka för automatisering

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 24 maj, 2019
Publicerades: 23 maj, 2019

Automatisering, digitalisering, robotisering. Det är mycket som blivit ”måsten” som kan kännas svårt att greppa över att klara. Men nu finns pengar att söka från Robotlyftet.

Automatisering kommer har blivit ett krav för många företag för att fixa konkurrensen i en global ekonomi. Men nu finns hjälp för den som tycker att det är svårt att sortera i vilka vinster man kan göra – och hur man ska komma dit.

LÄS OCKSÅ: FLER BIDRAG ATT SÖKA

Robotlyftet är ett av uppdragen i Sveriges nyindustrialiseringsstrategi Smart industri. Robotlyftet omfattar 100 miljoner kronor fram till 2021. Det består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd till företag, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.

Det här är en ansats för att få små- och medelstora företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

För att söka automationscheckar krävs en kostnadsfri förutsättningsstudie som IUC Sverige har fått i uppdrag att genomföra tillsammans med företagen.

500 företag kan få hjälp

Förutsättningsstudien innebär att experter får möjlighet att i förväg kartlägga företagens behov och se hur en ny automationslösning ger bäst effekt. De företag som får automationscheckar blir därmed en bättre kravställare när det är dags att investera i en robotiserings-/automatiseringslösning.

– Med Robotlyftet kan företag på ett effektivt sätt satsa på automatisering. Vi räknar med att nå 500 företag direkt med insatser som passar deras behov. Utöver det görs också utbildnings- och rådgivningsinsatser som når ytterligare flera hundra företag, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf

Läs mer om Robotlyftet här.