Regionala företagsstöd 2022 – har du rätt till pengar?

Josefin Wallin

Uppdaterades: 15 juni, 2022
Publicerades: 21 juni, 2022
Foto av: Adobe Stock

Tillväxtverket erbjuder regionala företagsstöd för dig som går i startgroparna för att starta företag – eller kanske vill utveckla ett befintligt?

Vad är ett regionalt företagsstöd?

Regionalt företagsstöd är ett stöd som kan ges primärt till företag som anses vara små eller medelstora. Företaget ska också sträcka sig utöver den egna regionen. Du kan använda stödet till att investera i exempelvis maskiner eller konsulttjänster. Här kan du också få möjligt stöd om det är så att du vill satsa på produktutveckling.

Vem får regionalt företagsstöd?

Alla företag som är verksamma i Sverige har rätt till att ansöka om regionala företagsstöd. Däremot så är det regionala investeringsstödet någonting som man valt att avgränsa till så kallade stödområden. Här kan företag i stödområde 1-3 söka och här kan du se om just du är verksam i ett sådant område.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Hur mycket du kan få i stöd beror lite på. Enligt Tillväxtverket så ges stödet på omkring 10 – 35 %, men det finns också vissa undantag där stödet kan vara större än så.

Snabba fakta om regionalt företagsstöd

  • Din marknad ska sträcka sig utöver den egna regionen.
  • Man ser alltid på marknadssituationen när du ansöker om stöd. Det innebär att om du har en för lokal marknad där andra verksamheter som är etablerade på samma ort kan drabbas, kan ditt stöd nekas.
  • Ju större stöd du ansöker om desto större krav på ovanstående konkurrens görs. Man ser också på företagets betydelse för den regionala utvecklingen.
  • Hur möjligheten för stöd till just dig ser ut beror på olika saker. Dels tar man hänsyn till vart i landet du har din verksamhet – men dels också vilken typ av verksamhet du bedriver.
  • Du kan få stöd för investeringar i maskiner.
  • Du kan också få stöd för mindre investeringar som i exempelvis konsulttjänster.
  • Ansökan ska lämnas in innan investeringen genomförs – men betalas ut efteråt.

Stora företag då?

Stora företag kan få regionalt stöd om det gäller en nyinvestering i en ny ekonomisk verksamhet, som Tillväxtverket formulerar sig. Ett stöd till ett stort företag får därmed endast beviljas om:

  • Nyetablering av verksamhet.
  • Att du på ett befintligt arbetsställe investerar i en ny verksamhet som inte liknar vad som tidigare utförts här.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker hos din egen respektive region via minansökan.se. Här är det regionen som fattar beslut om din ansökan och vad man vill prioritera i regionen. Kontakt till de olika regionerna hittar du här under kontakt, Tänker du lämna in en ansökan om regionalt investeringsstöd och på en summa som överstiger 25 miljoner kronor? Då vänder du dig istället direkt till Tillväxtverket.

Läs också: