<![CDATA[]]>

Osund konkurrens mot småföretagen

Anders Andersson

Publicerades: 2 juli, 2013

För tre år sedan infördes en lag som skulle sätta stopp för kommunala bolags osunda konkurrens mot småföretagen. I en ny undersökning som presenterades under Almedalsveckan visar Företagarna att lagen varit helt verkningslös. Den osunda konkurrensen har i stället ökat.

Små företag ska kunna verka och växa på marknaden utan att hindras av offentliga aktörer som på ett konkurrensbegränsande sätt säljer varor och tjänster på marknaden. Det skulle den nya lagen stoppa.

Men den nya undersökningen visar att 18 procent av småföretagen säger att de är utsatta för osund konkurrens från företag inom den offentliga sektorn, främst kommunalägda bolag. Detta är exakt samma nivå som i den undersökning som Företagarna genomförde år 2007.

Företagen säger till och med att problemet ökat. Nära hälften (47 procent) av de företag som upplever konkurrens från offentlig sektor säger att konkurrenstrycket från det offentliga har ökat under de senaste tre åren.

Nära 80 procent av de små företagen som är utsatta för konkurrens från offentlig sektor upplever problem i sin verksamhet till följd av denna konkurrens. Hela 24 procent av företagen uppger att problemen är stora.

Företagarna hade hoppats att de nya reglerna skulle leda till en självsanering från det offentligas sida som hade kunnat minska konkurrensproblemen.

– Att företagen upplever att inget har hänt och det endast finns sex fall som tagits till domstol visar att Konkurrensverket måste ges mer kraft att fullfölja och att lagstiftningen måste ses över igen, säger nu Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

– Konkurrens från stat och kommun är som en våt filt över företagande på många orter, menar hon .

Företagarna kräver nu att reglerna ska ses över. Är de tillräckligt effektiva för att motverka offentlig säljverksamhet? Översynen bör omfatta bland annat följande frågor:

  • Mer principiella förbud mot specifika typer av offentliga säljverksamheter.
  • Möjlighet att meddela förbud även mot statlig verksamhet.
  • Förändrade regler för rättegångskostnader för dessa typer av mål.
  • Nya regler om skadestånd vid konstaterat förbjuden offentlig säljverksamhet.
  • Tydliga krav på att offentlig sektor särredovisar intäkter och kostnader för verksamhet som bedrivs på konkurrensutsatta marknader införas.