<![CDATA[Henrik Mannerstråle och Urban Gavelin ]]>

Säljproffset: Så använder du kroppen för att sälja mer

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 12 augusti, 2015

Kan du lura hjärnan för att lyckas nå ditt säljmål? Henrik Mannerstråle är en av författarna bakom boken Säljfesten. Här berättar han om NLP- metoden och hur du i fem steg blir en bättre säljare.

Som småföretagare är kraven och arbetsuppgifterna många vilket kan skapa stress, oro och sömnproblem. Många oroar sig över försäljningsdelen och hur man som säljare snabbt kan komma till avslut i en affär.

Henrik Mannerstråle har tillsammans med Urban Gavelin skrivit böckerna Framgångsrik & övertygande säljkommunikation och Säljfesten vilka båda bygger på idén om att alla kan lära sig att sälja.

För några år sedan levde Henrik under konstant press, kroppen sa ifrån och under tillfrisknandet upptäckte han NLP-metoden. Boken Säljfesten är frukten av denna upptäckt och berättar hur metoden går till.

– Mycket förenklat så gäller det att föreställa sig hur man lyckas i bilder. Hjärnan går att lura. Elitidrottare har arbetat på detta sätt under många år. Simlandslaget kan till exempel föreställa sig hur de slår handen i kaklet innan sina motståndare och hur klockan visar på världsrekord. Självklart behövs det mycket fysisk träning också, men man ska inte underskatta den mentala träningen.

Genom vissa tekniker kan man som säljare sätta kunden i ett positivt läge.

– Man kan ”programmera” kunden med till exempel röst, beteende, berättelser och kroppsspråk. Vissa kanske skulle kalla det manipulation men vi är noga med att markera den etiska delen av säljpratet.

Henrik Mannerstråles snabbversion: Så säljer du mer

  • Lyssna alltid på kunden och vad det verkliga behovet är. Till exempel: Kommer det in en barnfamilj till en bilhandlare, gäller det att först fråga vad som är viktigast för dem. Är det utrymme och trygghet så kanske det inte är en snabb, glänsande sportbil är förstahandsval.
  • Skapa rapport, vilket innebär att man ”härmar” kunden. Vi kan göra det genom kroppsspråk, om kunden lutar sig till vänster kan säljaren luta sig lite till vänster. Eller verbalt, använd samma typ av ord och språk som din kund. Det visar att vi är i samklang. Om du som säljare är ärligt intresserad så märker kunden det direkt.
  • Bygg behovsanalys – vad verkar det som om kunden faktiskt behöver.
  • Bygg ditt säljprat på ovanstående punkter och håll det kort och relevant för kunden.
  • Avsluta med att våga fråga efter ordern – Säger de nej så lämna information på ett positivt sätt. Till exempel ”Vill du ha mitt nyhetsbrev?” eller liknande just för att få in kunden i ditt system på något vis. – Många säljare är rädda för att be om ordern. Att våga avsluta en affär. Många gånger beror det på bristande självkänsla hos säljaren, vilket tyvärr är en drivkraft hos många säljare, säger Henrik.