<![CDATA[Bli en bättre coach med experternas tips. FOTO: GETTY IMAGES]]>

Så blir du en ännu bättre coach – 7 tips du kan använda direkt

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 1 februari, 2017

Bli en bättre ledare och coach – både på jobbet och i vardagen. I nyutkomna Coachboken får du konkreta tips hämtade från näringslivet och den senaste forskningen.

Författarna till Coachboken, Anja Lindberg och Maria Gerlofson, ville förtydliga vad coachning är och bidra till att coacher

Författarna Anja Lindberg och Maria Gerlofson.

Författarna Anja Lindberg och Maria Gerlofson.

blir skickligare, kunnigare och mer inspirerade.

De menar att även den som inte arbetar som coacher kan ha nytta av att utveckla mer av ett coachande förhållningssätt. Alla som har samtal vinner på att utveckla sitt lyssnande, sina frågor och sitt sätt att skapa närhet till dem de talar med. De breddade därför boken så att den även omfattar exempel både för yrkescoacher och för andra som vill arbeta med ett coachande förhållningssätt.

De intervjuade professor Jonathan Passmore för att få tillgång till den senaste forskningen på området. Han har länge gjort både egen forskning och metaforskning på vad som fungerar i coachning och vilka effekter coachning kan leda till.

För att ge exempel på hur coachning och ett coachande förhållningssätt användas på olika sätt och i olika miljöer, intervjuade de personer i skolvärlden samt på IKEA, FAR, SCA och Antenn Consulting.

Här får läsaren exempelvis möta varuhuschefen på IKEA i Barkarby som beskriver hur han gått från att vara Superman till att vara coach och utbildningschefen på FAR som beskriver hur revisorer och redovisningstjänstemän med ett coachande förhållningssätt kan hjälpa sina kunder att utveckla sina affärer.

Fler tips hittar du i Coachboken.

Fler tips hittar du i Coachboken.

Boken innehåller de kompetenser en coach behöver kunna enligt branschorganisationen ICF (International Coach Federation). Kompetenserna är beskriva på djupet och det finns exempel på hur läsaren kan träna för att bli ännu bättre på respektive område. Coachboken innehåller även verktyg, modeller och tekniker som gör det möjligt för coacher att anpassa sitt arbetssätt till olika klinter och behov. Coachning är så mycket mer än frågor och reflektioner!

7 tips till ett coachande förhållningssätt:

  1.  Skapa förtroende. Det är den viktigaste coachkompetensen. Har inte den du pratar med förtroende för dig spelar ingen roll hur bra du lyssnar eller hur bra frågor du ställer.
  2. Lyssna. Genom att lyssna fokuserat känner sig den andra sedd och du förstår lättare vad det är som verkligen sägs. När vi blir lyssnade på har vi lättare att komma vidare och utveckla det som är aktuellt för oss.
  3. Fråga. Att våga släppa sina egna idéer om vad som är bästa sättet att göra saker på och att ställa öppna frågor istället för att ge råd kan göra stor skillnad. Vi tar större ansvar och hittar lättare motivation när vi får frågor och hittar lösningar själva.
  4. Träna på närvaro. Mer närvaro i stunden ger bättre kontakt och högre effektivitet.
  5. Samtliga coachfärdigheter kan utvecklas! De kan jämföras med muskler. Ju mer du använder dem ju starkaste blir du. I Coachboken hittar du olika sätt att träna och utveckla dina färdigheter.
  6. Lär känna dig själv. Ju mer medveten du är om dina behov och dina ömma tår, ju mer fokus kan du ha på andra.
  7. Ett coachande förhållningssätt passar i många situationer, men inte i alla. Ibland behöver du vara tydlig med vad som förväntas, instruera eller sätta ramar.