Grön taxonomi

En ny taxonomi för hållbara investeringar – vad kan det innebära för ditt företag?

Pernilla Säfström

Uppdaterades: 13 december, 2021
Publicerades: 14 december, 2021
Foto av: Adobe Stock

Riksdagen sade den 1 december ja till förslaget om en taxonomi för tydligare redovisning av miljömässigt hållbara finansiella produkter. Syftet är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra investeringar ur miljöhänsyn. Det innebär att fondförvaltare och aktörer på finansmarknaden behöver redovisa i till exempel årsberättelser hur miljömässigt hållbar deras ekonomiska verksamhet är. Fondförvaltare ska även lämna upplysningar om miljömässig hållbarhet till Pensionsmyndigheten så att informationen når fram till pensionsspararna.

Vad är en grön taxonomi?

Den så kallade taxonomin är ett regelverk på EU-nivå som syftar till att klassificera vad som är miljömässigt hållbart eller inte. Investeringar behöver styras mot hållbara verksamheter för att nå EU:s klimatmål. Systemet behövs för att företag och investerare ska kunna jämföra investeringar utifrån likadana kriterier för hållbarhet. Den klassificeringen för miljömässigt hållbara verksamheter kallas en grön taxonomi.

Läs mer om taxonomin för hållbara investeringar

Varför behövs en grön taxonomi?

Taxonomin är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. I handlingsplanen beskrivs taxonomin som en av de viktigaste och mest brådskande åtgärderna för att främja flödet av kapital till hållbara sektorer i behov av finansiering.

Vad innebär taxonomin för Svenska företag?

Svenska företag ligger generellt sett i framkant i klimat- och miljöarbetet. Genom taxonomin kommer fler investerare att få upp ögonen för svenska företag som ligger långt fram i omställningen till en mer hållbar ekonomi och flertalet svenska bolag kommer att gynnas av detta.

Vad innebär taxonomin för mig som småföretagare?

I praktiken kommer detta att ge ringar på vattnet längs med hela investeringskedjan och påverka ett stort antal företag vars värdepapper ingår i de aktiefonder som omfattas av lagkravet. Kravet på större företag att redovisa sin verksamhet förväntas spilla över på mindre företag. Det kan även vara relevant att känna till som en parameter om du har för avsikt att locka till dig investerare.

Så blir du en klimatneutral företagare

Lyssna till klimatexperten Katharina Paolis hacks för att göra ditt företag klimatneutralt. Här hittar du samtliga länkar till poddavsnittet med Katharina Paoli. Eller lyssna direkt här: