<![CDATA[]]>

”Bankerna måste förse lantbrukarna med kapital”

Camilla Björkman

Publicerades: 21 maj, 2014

Det måste bli lättare för lantbrukare att låna pengar, menar före detta statsministern och numera lantbrukaren Göran Persson i Lantbrukspodden.

Göran Persson driver idag gården Övre Torp i Södermanland och kombinerar driften av sitt lantbruk med styrelseuppdrag och konsultande.

När han intervjuas i podcasten Lantbrukspodden, som produceras av tidningen Land Lantbruk, berättar han om sin affärsverksamhet på gården. Den har 150 hektar produktiv skog, 40 dikor, fastigheter som hyrs ut och jakt och fiske.

– Det går nästan jämt ut, trots att vi investerat hårt de senaste åren. Och kan jag sedan utveckla min köttförsäljning ser jag lätt att jag kan få ekonomi i det här, säger han i podcasten.

Den svåra punkten med att driva lantbruk, menar Persson, är tillgång till kapital. Han säger att det inte spelar någon roll att räntorna är låga om du inte får låna från banken:

– Bankerna har ett ansvar att hitta rätt folk som är driftiga och kunniga. Förse dem med kapital så kommer det här att gå att hantera.

Han ställer sig också kritisk till att juridiska personer fortfarande inte får investera i ett jord- och skogsbruk. Han tar exemplet med unga personer som lämnar landet och startar företag som byggmästare eller bilförsäljare – och som sedan vill komma tillbaka till Sverige och investera bolagets pengar i ett lantbruk. Det får de dock inte med dagens regler.

– Däremot är de fria att köpa en vingård i Sverige, säger han och fortsätter:

– Jag skulle vilja att de där kom hem igen och tog med sig sina nätverk, sitt kapital och sin kunskap av företagande och kundkontakter och tillförde det till jordbruket.

Finansminister Anders Borgs uttalande om att jordbruket inte kan överleva långsiktigt som industri, kritiserar han också i Lantbrukspodden:

– Det är ett uttalande som bär fåntrattens drag måste jag säga. Jag förstår inte hur han tänkte över huvud taget. Den dagen vi inte har en livsmedelsindustri kvar i ett stort land som Sverige är vi slut, säger Persson.

Lyssna på hela intervjun med Göran Persson i Lantbrukspodden.