<![CDATA[]]>

Flytta till glesbygden – och lyckas med företaget

Mikael Svensson

Publicerades: 12 november, 2010

Tröttnat på stress, höga lokalhyror och hög omsättning? Flytta företaget till glesbygden. I nya Driva Eget nr 5 finns stor special om hur du gör. Här är några viktiga råd och bidrag att söka.

Den nya billiga internettekniken gör att det för många företag inte spelar någon roll var företaget ligger. Det går ju att koppla upp sig via Skype eller konferenstelefoner och delta i möten även om du sitter mitt ute i ödemarken.

Enligt säger Christina Lugnet, tidigare generaldirektör på Tillväxtverket, finns det många fördelar med att flytta till glesbygden – där en är rekrytering:

– Lojaliteten till arbetsgivaren blir väldigt stark och de anställda känner en annan samhörighet med företaget. Risken för att duktig personal köps över till konkurrenterna är inte alls lika stor på landet som i storstan.

ViviAnn Labba, som driver firman Business Smart, har etablerat sig i byn Olden med 28 invånare. Enligt henne har flytten gett mycket både för företaget och för hennes livskvalitet. Dessutom har hon fått bidrag för sammanlagt 384 000 kronor.

– Ungefär 70 procent av min arbetstid sitter jag vid datorn eller i telefonen och resten är jag ute på personliga möten eller föreläsningar. När jag hade kontor i Östersund var det tvärtom.

HÄR KAN DU FÅ BIDRAG

Här är ett urval av bidrag att söka – och här finns fler:

Jordbruksverket
Startstöd. Om du startar nytt företag inom jordbruk, trädgård eller renskötsel kan du få startstöd med högst 250 000 kr.
Investeringsstöd. Du kan få upp till 30 procent i stöd för till exempel inköp av maskiner, byggnation av lokaler med mera.
Stöd för kompetensutveckling. Om du satsar på att kompetensutveckla dig själv eller din personal kan du få 20 till 100 procent av kostnaden betald.
Få mer information här.

Tillväxtverket
Regionalt investeringsstöd. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader, maskiner, utbildning och konsulttjänster. För småföretag varierar stödet mellan 35 och 50 procent av kostnaden, beroende på vilket stödområde man tillhör.
Få mer information här.

EU
Om du bor i dessa stödområden går det dessutom att få EU-stöd:

  • Stödområde A: Kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands läns inland och hela Jämtlands län, samt några kommuner i Gävleborgs, Dalarnas, och Värmlands län.
  • Stödområde B: Kustområdena i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län, förutom tätorterna Luleå, Umeå och Sundsvall, samt delar av Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Västra Götalands och Kalmar län.
  • Bidragsnivåerna kan variera kraftigt, men reglerna är något mer generösa för stödområde A än för område B.