<![CDATA[]]>

Så lyckas de hålla liv i gården trots mjölkkrisen

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 14 augusti, 2015

Sveriges mjölkbönder går på knäna. David Pettersson driver tillsammans med sin bror Arvid familjeföretaget och gården Kolstorp. Här är företagslösningarna som blivit deras räddning.

Varje dag får en svensk mjölkbonde lägga ner sin verksamhet. David Pettersson är tillsammans med sin bror den fjärde generationen mjölkbönder på gården Kolstorp i Östergötland. De har fått göra en mängd åtgärder de senaste åren för att hålla gården vid liv. När det var dags att göra plats för en ny generation vid 2008 stod de vid ett vägskäl.

– Vi valde mellan att lägga ner mjölkproduktionen eller bygga en ny modern ladugård, berättar David.

Familjen satte sig ner och gjorde en affärskalkyl och tog råd och hjälp av ekonomer och en affärskonsult. Mjölkpriset hade redan 2008 börjat svänga efter världsmarknadens påverkan. De följande åren förändrades priset upp och ner i olika omgångar.

– Ingen kunde då tänka sig att mjölkpriset skulle gå under tre kronor. Vi gjorde trots allt en pessimistisk kalkyl.

Ladugården byggdes, två robotar sattes in och de ökade antalet djur från 42 till 135.

De senaste årens låga ränta och deras inte alltför optimistiska kalkyl tror David har räddat företaget. Men efter ett par år med bland annat höga foderpriser och dåliga mjölkpriser var de år 2012 tvungna att analysera företagets framtid.

– Vi hade inte klarat oss många år till med så tuffa förutsättning som vi hade haft fram till 2012. Vi var tvungna att ta till nya utan åtgärder.

Ytterligare en robot sattes in, djurantalet ökades då med cirka 30 djur och en spannmålsanläggning byggdes på gården. Nu köper de in spannmål och proteingrödor direkt från sina grannar när de tröskar, vilket håller nere priserna och gör att de kan kontrollera vilka foderkostnader de har över året. Som sidoverksamhet äger Kolstorp skog och kör med sina maskiner på entreprenad

– Dessutom föder vi upp alla våra tjurkalvar för att sälja dem först när de är klara för slakt. Det har varit ett gynnsamt köttpris i flera år och det har också varit en bra sidoverksamhet.

De har hela tiden försökt att expandera och växa inom ramen för deras egen arbetskraft. De har inga anställda utanför familjen.

Snart är det dags för höstbudgeten och David Pettersson väntar spänt på resultatet.

– Jag hoppas att politikerna tar sitt ansvar. Vi mjölkbönder måste få hjälp för att kunna konkurrera med världsmarknadspriset. Det har varit mycket snack om att bojkotta Arla men är det något man som konsument ska bojkotta är det handelns egna märken. De pressar mejeriernas låga pris ytterligare vilket gör att vi bönder får ett ännu sämre mjölkpris.

HJÄLP SVERIGES MJÖLKBÖNDER
Tag ställning och stöd bönderna! Här finns mer information hur du kan göra för att vi ska ha kvar svenska mjölkprodukter.