e-handel Amazon.se

E-handeln växer så det knakar

Redaktionen

Publicerades: 25 oktober, 2018

Nordiska konsumenter kommer att handla på nätet för 737 miljarder kronor under 2018, enligt en ny undersökning där framförallt den största marknaden Sverige är kraftigt uppvärderad.

I undersökningen som tagits fram av betalningsföretaget DIBS har man mätt hur mycket de nordiska konsumenterna handlar för på nätet sedan 2006 och det har varit en stark tillväxt varje år. Med en ny beräkningsmodellen som är baserad på konsumenternas uppgivna konsumtion samt demografisk data, blir den totala konsumtionen för kategorierna resor, varor och tjänster i hela Norden 737 miljarder kronor för 2018.

– Utvecklingen det senaste decenniet har varit otrolig, och i den här takten så kommer den nordiska marknaden att nå en biljon kronor inom några år, säger Daniel Larsson, ‎vd på betalningsföretaget DIBS.

Marknaden i Sverige där klart flest konsumenter finns är störst med nästan 268 miljarder kronor. Därefter följer Danmark med 186 miljarder, Norge med 156 miljarder och sist Finland med 127 miljarder. Genomsnittskonsumenten i Sverige handlar dock för mindre än i Norge och Danmark: cirka 3 100 kronor per månad jämfört med danskarnas 3 700 kronor och norrmännens 3 500 kronor. Finländska konsumenter handlar för minst per månad, 2 700 kronor.

E-handel i andra länder

Svenskarna handlar även minst i utländska webbutiker jämfört med de andra nordiska länderna, 40 procent jämfört med drygt hälften i de övriga länderna. Samtliga andra nordiska länder handlar också klart mer i svenska webbutiker än vad svenskar handlar i de andra nordiska ländernas webbutiker.

Såhär ser det ut bland de nordiska konsumenter som handlar från utlandet: Bara nio procent av svenskarna handlar i danska webbutiker och knappt alls i de andra länderna. Hela 21 procent av finländarna handlar i svenska butiker. Därefter kommer norrmännen med 18 procent och sedan danskarna med 17 procent. Övrig handel inom Norden är försumbar.

Uppgifterna i undersökningen kommer från DIBS årliga rapport Svensk E-handel 2018. Rapporten är baserad på en undersökning av YouGov som genomfördes under det andra kvartalet 2018 och som bygger på intervjuer med drygt 7 000 internetanvändare i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Moderbolaget Nets släpper också sin rapport om betalningar i fysiska miljöer inom kort.