<![CDATA[]]>

Nytt EU-förslag ska öka e-handeln

Camilla Björkman

Publicerades: 16 januari, 2012

Försäljningen på nätet ska fördubblas till och med 2015. Det lockar nu EU-kommissionen med och presenterar 16 åtgärder för hur det ska gå till.

Idag står näthandeln för cirka tre procent av detaljhandeln i EU. Det vill EU-kommissionen dubbla fram till 2015 och presenterar nu 16 förslag på åtgärder.

Enligt EU-kommissionen är reglerna otydliga och kringgås ibland helt. Webbplatserna informerar inte konsumenterna i tillräcklig grad och det är svårt för besökarna att jämföra priser.

Bland annat ska åtgärderna:

 • Göra det enklare att köpa varor och tjänster på nätet, inklusive musik och filmer som många idag laddar ner olagligt.
   
 • Leda till effektivare och billigare leveranser av inköpen i EU.
   
 • Göra det obligatoriskt för nätföretagen att informera mer om sina varor och priser.
   
 • Stimulera utvecklingen av snabba internettjänster och bättre kommunikationsinfrastruktur, så att fler får tillgång till utbudet på nätet, framförallt på landsbygden och i glesbygden.
   
 • Ge konsumenterna tillgång till bättre information och skydd mot bedrägerier och brott på nätet.

I rapporten som presenterar förslagen nämns även Sverige som ett exempel på ett land där e-handeln tar mark.