Nedstängningsstöd och Avstämning stöd för korttidsarbete

Nytt nedstängningsstöd kan ge coronaersättning med 100 %

Gustaf Oscarson

Publicerades: 19 januari, 2021
Foto av: AdobeStock

Regeringen föreslår nu ett nytt nedstängningsstöd för företag som drabbas ekonomiskt av den nya pandemilagen. Företagen ska kunna få upp till 100 % ersättning för sina fasta kostnader.

Flera medier rapporterar om det nya stödet som presenterades under måndagen, och som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 

– Det kommer utgå en ersättning med upp till 100 procent, säger Nyamko Sabuni (L) till SVT.

Vilka företag påverkas av nya pandemilagen?

Sedan coronapandemins utbrott har regeringen presenterat flera stöd för företag, bland annat omställningsstödet, korttidspermitteringar och omsättningsstöd för enskild firma. Nu föreslås alltså en ny variant som verkligen ska hjälpa de företag som drabbats hårt av den nya pandemilagen som innebär:

  • Vid mycket allvarliga lägen får regeringen besluta om nedstängning av butiker, kollektivtrafik, shoppingcenter eller annan verksamhet som omfattas av pandemilagen.
  • Regeringen kan även besluta att restauranger och andra serveringsställen ska hållas stängda om det är nödvändigt för att minska smittspridningen. Öppettiderna ska också kunna begränsas.
  • Bland de verksamheter som påverkas av nya pandemilagen kan nämnas allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet, butiker, köpcentrum, kollektivtrafik, lokaler (exempelvis festvåningar och platser för privata sammankomster) och allmänna platser (som parker och badplatser).

Nedstängningsstöd till drabbade företag – så fungerar det

Detta nedstängningsstöd är tänkt att hjälpa nedstängningsdrabbade företag, och ska täcka fasta kostnader som exempelvis hyror. Det nya nedstängningsstödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft och är utformat på liknande sätt som det så kallade omställningsstödet, där omsättningstappets storlek avgör hur stort stöd man har rätt till. Det nya stödet är dock mer generöst.

– Nu är beskedet att det kommer utgå en ersättning med upp till 100 procent för de företag och verksamheter som stängs ner, säger Sabuni.

Vilka företag kan ansöka om nedstängningsstöd?

Nedstängningsstöd riktar sig specifikt till företag som behöver stänga ned på grund av eventuella förbud som meddelas med stöd av pandemilagen. För att få stödet ska företaget också ha tappat minst 30 procent av omsättningen.

Företag som tappat all sin omsättning under en period ska kunna ersättas helt. Taket för ersättningen skall dock vara 75 miljoner kronor per företag och månad.

Och det är precis som tidigare, vid omställningsstöd, de fasta kostnaderna som ersätts. Det innefattar hyreskostnader, leasingkostnader och annat som inte har med personalfrågor har göra, eftersom de kostnaderna täcks av stödet för korttidspermitteringar.

Läs också: 10 verktyg som hjälper ditt företag att klara coronakrisen

Nedstängningsstöd kräver godkännande av EU-kommisionen

Nedstängningsstöd kräver ett statsstöds-godkännande av EU-kommissionen vilket kan medföra justeringar i utformningen. Stödet kan därför träda i kraft tidigast i början av april, men tillämpas retroaktivt om regeringen beslutat om nedstängningar. Stödet kan betalas ut kort därefter.