Nyamko Sabuni Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Nytt coronapaket – så påverkas omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Gustaf Oscarson

Publicerades: 27 november, 2020
Foto av: Magnus Fröderberg

Nu kommer ett nytt coronapaket för företag från regeringen med uppdateringar i omsättningsstöd för enskilda näringsidkare, omställningsstöd och sjukförsäkringen. Här är de senaste nyheterna.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare utökas

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare, ett av få coronastöd till enskild firma, förändras. Det rapporterar TV4.

I november infördes ett omsättningsstöd för enskilda näringsidkare att kompensera tappade intäkter under krisen. Detta var ett efterlängtat coronastöd för enskild firma. Nu har regeringen och samarbetspartierna enats om att ändra villkoren för vilka som får rätt till det omsättningsstödet.

Läs också: Omsättningsstöd för enskild firma – så fungerar det

Så förändras omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Villkorsändringen hjälper fler enskilda näringsidkare som har omsättningar som är väldigt låga, men som klarar sig vad de lever på.

I dag går stödet bara till företag som haft en omsättning på minst 200 000 kr året innan. Den gränsen sänks nu till 180 000 kr. Detta är den stora förändringen. Det ska handla om ungefär 10 000 företag som nu får tillgång till omsättningsstödet med de nya reglerna.

Så blir omställningsstödet för augusti till december

Omställningsstödet trädde i kraft i juni i år. Omställningsstödet baseras på omsättningstapp till följd av covid-19-pandemin för en viss period jämfört med samma tid 2019.

För månaderna augusti berättar regeringen nu att stödet delas upp i två perioder. För perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.

Fasta kostnader ersätts med en andel som motsvarar 70 procent av omsättningstappet. Stöd kommer att kunna ges med sammanlagt max 30 miljoner kronor per företag augusti till december.

Läs också: Vilka coronastöd för företag är fortfarande aktuella?

Nytt omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag

I likhet med enskilda näringsidkare ska delägare i handelsbolag, generellt sett, inte vara anställda i bolaget. Det innebär att fysiska delägare i ett handelsbolag inte heller kan få stöd för korttidsarbete (korttidspermittering). Har handelsbolaget anställda kan dock de anställda omfattas av stld för korttidsarbete. Därför föreslås ett nytt stöd till handelsbolag med minst en fysisk delägare.

Detta stöd kommer ska motsvara reglerna för omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Stödet ska följa perioderna i omsättningsstöd för enskilda näringsidkare och ska avräknas mot andra stöd. Regeringen avser att komma med mer information inom kort.

Möjlighet att skjuta fram skattebetalningar

En annan del av förslaget kring senaste coronapaketet för företag är att det ges en möjlighet att att skjuta fram skatteinbetalningar. Hur detta ska utformas väntar vi på besked om.

Här kan du följa de senaste nyheterna direkt på regeringens hemsida.

– Framför allt är det besöksnäringen, vi ser ju julborden som ställs in, fjällstugorna som bokas av, inte minst alkoholstoppet som gäller krogarna, det är framför allt de som kommer gynnas av att de får uppskov med skatten, säger Liberalernas Nyamko Sabuni enligt TV4.

Förändringar i sjukförsäkringen

Regeringen anser att rehabiliteringskedjan i sjukpenningen behöver bli mer flexibel för att förhindra att människor förlorar sin sjukpenning och fler ska få chansen att rehabiliteras tillbaka till sitt befintliga arbete.

Behovet av förändring har belysts av vissa långvariga effekter av coronaviruset. Förslaget innebär att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete efter dag 180 ska kunna skjutas upp, om övervägande skäl talar för att den försäkrade kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren senast dag 365. Lagändringen föreslås träda i kraft i mars 2021.

Fotnot: Som vanligt i dessa tider måste förslagen godkännas i högre instans innan de 100 % kan klubbas igenom.