Loving this place. Beautiful young lady smiling cheerfully while holding a menu and relaxing in a cafe during weekend.

Nya lagarna som kan påverka ditt företag

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 1 juli, 2019

1 juli träder nya lagar i kraft. Flera av dem påverkar företagandet. Här får du koll på det som gäller dig.

Arbetsgivaravgiften sänks

Sänkningen gäller unga mellan 15–18 år som jobbar extra under helger och lov. Deras arbetsgivaravgift sänks med två tredjedelar. Dessutom förlängs den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften på företagets först anställda, det så kallade växa-stödet, och gäller nu i 24 månader i stället för 12.

Rutavdraget höjs

Taket för rutavdraget höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor. Gäller under resten av 2019 och för personer som inte fyllt 65 år.

Likvärdiga villkor vid generationsskifte

Nu blir det samma skattevillkor vid överlåtelse av ett företag till närstående som till utomstående.

Sänkt moms på e-publikationer

E-böcker och digitala tidningar får sänkt moms från 25 till 6 procent.

Rökförbud på uteserveringar

För dig som är krögare gäller det att ha koll på uteserveringen framöver, så att ingen röker där.

Löneskatt för äldre slopas

Den särskilda löneskatten för äldre på 6,15 procent slopas.

Sänkning av bensin- och dieselskatten

Det blir en tillfällig sänkning av bensin- och dieselskatten under perioden 1 juli till 31 december 2019. Detta var liksom den slopade löneskatten för äldre delar ur modernaternas och kristdemokraternas budget.