restriktioner 23 december

Nya restriktioner från den 23 december – hemarbete och sittande servering

Pernilla Säfström

Uppdaterades: 21 december, 2021
Publicerades: 22 december, 2021
Foto av: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Den återigen ökande smittspridningen av Covid-19 samt den ökande belastningen på vården har gett regeringen anledning att införa nya restriktioner från den 23 december.

Hemarbete och sittande servering

Kort summerat handlar det om att arbeta hemifrån för så många som möjligt, krav på sittande servering på krogar och restauranger, samt krav på en meter mellan borden. Krögarna drabbas alltså hårt åter igen. Det införs även begränsningar för att förhindra trängsel i butiker. Cuper och läger avråds till och med den 16 januari.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om följande restriktioner från den 23 december:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid arrangemang på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten hemställer även till regeringen att fatta beslut om följande krav:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

Läs mer i regeringens pressmeddelande från den 21 december.

Läs mer om nya pandemistöd för företagare.