Nygamla coronarestriktioner

Nygamla coronarestriktioner från idag – så påverkas ditt företag

Pernilla Säfström

Publicerades: 8 december, 2021
Foto av: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Nu kommer nygamla coronarestriktioner och ditt företag kommer troligen att påverkas. Här går vi genom listan på de nya restriktionerna från 8 december och hur de påverkar dig.

Regeringen presenterar en åtgärdsplan i tre steg för införande av smittskyddsåtgärder på grund av viss ökad vårdbelastning i den pågående pandemin. Fortfarande är vaccinationer viktigast för att minska risken för smitta så att inte fler åtgärder behöver införas. Nygamla coronarestriktioner handlar även om munskydd samt att hålla avstånd. I ett första steg gäller:

 • Du som arbetsgivare ska återigen möjliggöra hemarbete
 • Fortsatt undervisning på plats men undvika större samlingar vid lärosäten
 • Hålla avstånd i offentliga miljöer
 • Serveringsställen ska undvika trängsel
 • Munskydd rekommenderas åter i kollektivtrafiken

Ekonomiska stöd som rör näringslivet

Följande åtgärder kommer ingå i en extra ändringsbudget som lämnas efter årsskiftet:

 • Läkarintyg för att få smittbärarpenning slopas.
 • Fortsatt ersättning till riskgrupper samt vissa anhöriga och tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn.
 • Tillfällig föräldrapenning om till exempel skolor eller förskolor stängs.
 • Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. 
 • Du som arbetsgivare får möjlighet till ersättning för högre sjuklönekostnader.
 • Skattefriheten för parkeringsförmån förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Beredskapsplan för företagsstöd

Regeringen planerar för möjligheten att återinföra stöd till företag i det fall ännu striktare restriktioner blir nödvändigt och påverkar företagens verksamhet. Det handlar om:

 • Återinföra det ordinarie omställningsstödet (gäller även enskild firma eller handelsbolag)
 • Evenemangsstödet kommer förlängas till den 31 mars 2022. (Detta görs redan nu)
 • Förberedelse av lagändring så att karenstiden för stöd vid korttidsarbete tillfälligt kan slopas – det innebär att du som arbetsgivare som har fått stöd tidigare ska kunna ansöka om det igen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som arbetsgivare att:

 • Underlätta för dina anställda att vaccinera sig och informera om vikten av att stanna hemma vid symtom.
 • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
 • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Fortfarande gäller övriga nu rådande restriktioner samt sedan 1 december möjligheten att använda vaccinationsbevis för inträde till stora sammankomster, som vi tidigare skrivit om.