Regeringen inför nya pandemistöd för företag från 1 december

Josefin Wallin

Publicerades: 20 december, 2021

Nu är regeringen och oppositionen överens om nya pandemistöd för företag från 1 december. Läs här om vad som gäller och om vilka företag som kan få omställningsstöd och omsättningsstöd.

Från och med 1 december kan du som företag åter få krisstöd om ditt företag är drabbat av pandemin. Det här är en effekt av att regeringen och oppositionen kommit överens i frågan. En fråga som blivit viktigare än någonsin när de nya införda smittskyddsåtgärderna – starkt påverkar våra svenska företag. Därför presenterade regeringen en plan om återinförda företagsstöd 7 december.

– Det är ett styrkebesked att vi kunnat enas över partigränserna med Moderaterna, säger finansminister Mikael Damberg (S), till TT. Vi har höjd för miljardbelopp.

Nytt pandemistöd 1 december – det här gäller

  • Utökning av det ordinarie omställningsstödet för perioder mellan december 2021 och mars 2022. Pandemistöd träder i kraft 1 december.
  • Till för? Dig som haft ett omsättningstapp som överstiger 30 % jämfört med en referensperiod.
  • Du får? Upp till 70 eller 90 % av fasta kostnader som du inte kan täcka ersatta – beroende på storleken på ditt företagg.
  • Omställnings- och omsättningsstöd för enskilda näringsidkare införs retroaktivt från den 1 december, 2021. Detta kan också komma att förlängas.
  • Stöd för korttidsarbete – införs från och med samma datum.
  • Utökad möjlighet för företag att söka om anstånd med sin skatt. Det går aven att bli beviljad denna möjlighet retroaktivt.

Mer information kan du hitta i Regeringens pressmeddelande: Regeringen återinför krisstöd till företag med start i december

Mer information om corona och pandemistöd för dig som företagare: