Avstämning stöd för korttidsarbete

7 vägar till bättre likviditet

Daniel Lagerqvist

Publicerades: 5 april, 2016

Behöver du höja ditt företags likviditet men vet inte hur? Fatih Özcelik är revisor på PwC:s Sundsvallskontor och ger här sju bra tips på hur du förbättrar betalningsförmågan på kort och lång sikt.  

Fatih Özcelik. Foto: PwC

Fatih Özcelik. Foto: PwC

Först och främst vill Fatih poängtera att det är viktigt att skilja på resultat och likviditet.

– Resultatet visar skillnaden mellan intäkter och kostnader medan likviditet visar skillnaden mellan vad som strömmar in och ut från firman, det vill säga ditt företags betalningsförmåga.

– Det goda resultatet stämmer aldrig exakt med saldot på bankkontot. En tillfällig svacka i likviditeten, till exempel på grund av obetalda kundfakturor eller annan kapitalbindning, behöver inte alls vara något konstigt, det viktiga är att snabbt resa sig ur den.

Här är Fatihs sju tips för en bättre likviditet:

 1. Upprätta likviditetsplan
  En noggrann budget ger dig möjlighet att i förväg planera för framtida kapitalbehov. På så sätt har du en chans att planera för när och kanske även hur du ska klara tider när kassan sinar.
 2.  Snabb fakturering
  Spara inte faktureringen till slutet av månaden, försök fakturera så fort jobbet är klart. Kanske finns det möjlighet att förskottsfakturera en del av arbetet eller varan?
 3. Bevaka inbetalningar
  Var aktiv och bevaka förfallna fordringar och ha för vana att påminna kunden så fort en faktura är förfallen. Sträva efter så kort kredittid som möjligt. Ju längre tid för utebliven betalning desto större riskexponering. Detta är särskilt viktigt om du inte är helt säker på hur betalningsduglig din kund är.
 4. Pris- och kundmodell
  Se över marginalerna. Finns det möjlighet till prishöjningar på någon tjänst eller vara? Utvärdera nya kunder och dess betalningsförmåga och gör en kreditupplysning.
 5. Var kostnadsmedveten
  Gå igenom dina kostnader och identifiera det som går att skala av. Se över kredittiderna med dina leverantörer. Förhandla med dina leverantörer på samma sätt som dina kunder förhandlar med dig. Det finns många aktörer som vill ha just dig som kund, dra nytta av det!
 6. Checkkredit
  När det svänger i likviditeten kan det vara bra att ha kreditmöjlighet hos banken. Tänk på vad som passar ditt företag, även en outnyttjad kredit kan kosta pengar.
 7. Bevaka preliminärskatten
  Du betalar skatt för vad du tror ditt resultat landar på. Märker du att resultatet inte går som väntat, betala inte mer än vad du behöver. Se till att skicka en preliminär självdeklaration med de nya uppgifterna.