<![CDATA[]]>

Han vill införa ny sparform

Anders Andersson

Publicerades: 11 mars, 2011

Kapitalförsäkringar avskaffas och ersätts med ett nytt investeringssparkonto. Det vill finansmarknadsminister Peter Norman. Han har lagt förslag om den nya sparformen och är kritisk mot att insiders på börsen kan handla med aktier i kapitalförsäkringar utan insyn.

Över en miljon privatpersoner och företag sparar i kapitalförsäkring, och allt fler flyttar sina pengar till denna sparform.

Det beror till stor del på att skatten är lägre när aktier och fonderna inne i kapitalförsäkringen stiger i värde, eftersom vinstskatten ersätts av en avkastningsskatt på knappt en procent av värdet vid varje årsskifte.

Allt fler undgår skatt helt genom att tömma kapitalförsäkringarna strax före ett årsskifte och sätta in pengarna på nytt strax efter. Nätmäklarna tillåter det och får på detta sätt in försäljningscourtage strax före varje årsskifte och köpcourtage strax efter.

Detta är en av de saker som irriterat finansmarknadsministern. Men han är också mycket kritisk mot att staten inte kan kontrollera vad som finns i varje kapitalförsäkring.

Insiders behöver inte anmäla när de köper och säljer de aktier som de har i dessa. Detta öppnar för brott mot insynslagstiftningen.

– Ny lag med ökad genomlysning av kapitalförsäkringar kan öka möjligheterna att förhindra och upptäcka insiderhandel, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Han har därför gett Finansinspektionen i uppdrag att utreda om det finns anledning att ändra gällande lagstiftning.

Kapitalförsäkringar gör också att man inte längre vet vilka som är ägare i börsens bolag. Den som äger sina aktier genom kapitalförsäkringar syns nämligen inte på listan över aktieägare. Detta ska också Finansinspektionen titta närmare på.

Detta uppdrag kan kopplas ihop med ett förslag om Peter Normans förslag om den nya sparformen investeringssparkonto som kom i december och som inte innehåller de nackdelar som kapitalförsäkring anses ha:

  • Aktier och fonder ska läggas i investeringskontor och beskattas på ungefär samma sätt som i kapitalförsäkring. För att undvika fusk ska skatt tas ut på kapitalets storlek fyra gånger om året.
  • Det som finns där ska tillhöra spararen direkt och fondbolag, banker och börsbolag ska skicka kontrolluppgift. Därmed ska insiderhandel kunna kontrolleras. Aktieägarna ska också kunna påverka bolagen på bolagsstämmorna genom sina aktieinnehav, vilket inte går med aktier som i dag ligger i kapitalförsäkringar.

Kapitalmarknadsministern vill att den nya sparformen ska införas redan den 1 januari nästa år. Men många remissinstanser är kritiska i de remissvar som kom häromdagen. Fast den tyngsta remissinstansen, Skatteverket, stöttar förslaget helhjärtat.