<![CDATA[]]>

Maud vill ge dig energicheckar

Redaktionen

Publicerades: 7 september, 2009

Maud Olofsson vill ge småföretagen energicheckar, som ska ge dem gratis energirådgivning. Det är en av åtgärderna i regeringens satsning på 300 miljoner för att minska energiförbrukningen.

Näringsminister Maud Olofsson har hittat beräkningar som visar att hela 60 procent av den energi som används går förlorad och menar att det finns stora vinster att göra på att använda energin mer effektivt.

– Vi mer än fördubblar anslagen till energieffektiviseringsåtgärder. Det innebär att vi satsar på att småföretag ska göra analyser för att se hur de kan energieffektivisera. Vi pratar med den offentliga sektorn för att se hur de kan bygga om lokaler och hur de kan spara energi i den verksamhet som offentlig sektor har, säger hon till ekot.

Med dessa nya 300 miljoner till energieffektivisering blir det totalt 550 miljoner per år som regeringen satsar på området.

Småföretag ska kunna få energikartläggningscheckar för att kunna köpa in energikonsulter som kan ge råd om vad som kan göras för att verksamheten ska kunna bedrivas mer effektivt. Dessutom blir det satsningar på forskning och framtagning av energieffektiva fordon bland annat till jordbruket.

– Vi vill stimulera företagen att satsa på olika åtgärder. Vi vill ge ökad kunskap inom detta område och ge en spark i baken för att det här ska ske, säger Maud Olofsson.

Energimyndigheten ska administrera denna ny energiaktion.
 

Lyssna här på ekointervjun med Maud Olofsson