<![CDATA[]]>

”Sätt stopp för orättvisorna mot småföretagarna!”

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 3 september, 2013

Det är småföretagarna som till stor del står för landets tillväxt och skapar nya jobb. Men många lagar och regler är konstruerade som om alla svenskar vore anställda. Vi vill att du ger exempel på hur du har drabbats av orättvisor som företagare!

I Driva Egets artikelserie granskar vi orättvisorna för dig som småföretagare.

Lagar och regler är anpassade för anställda, inte företagare, vilket leder till att:

  • När reglerna ska anpassas för småföretagarna blir de så snåriga att de är nästan omöjliga att begripa.
  • Dessutom är de orättvisa. Småföretagarna missgynnas och reglerna motverkar ofta sina egna syften.

I artikelserien kräver nu Driva Eget ändringar! Det måste bli ett slut på orättvisorna! Politikerna måste ta småföretagarfrågorna på allvar!

Orättvisorna som vi ska ta upp är av två olika slag:

  1. Regler som missgynnar småföretag och gynnar löntagarna, till exempel de som gäller om du blir sjuk eller arbetslös.
  2. Regler som är konstruerade som om alla företag vore storföretag – till exempel de som gäller vid upphandling och telefonförsäljning. Småföretagen missgynnas.

Artiklarna i serien som började i Driva Eget nr 5/2013 är upplagda i två steg:

  1. Vi börjar med att konkret förklara hur reglerna fungerar och på vilket sätt orättvisorna drabbar småföretagare i olika situationer.
  2. När vi klarat ut hur de slår har både vi och du underlag för att kräva konkreta förändringar och ställa politikerna mot väggen. Dina synpunkter kan du komma med i vår forumtråd här.

I första artikeln började vi med reglerna som gäller om du blir arbetslös. Läs hur de slår och hur företag i princip kan få yrkesförbud och tvingas lägga ned. Artikeln hittar du här.

I andra artikeln berättar vi om hur olika reglerna är om du blir sjuk. Läs den artikeln här.

I tredje artikeln skriver vi om föräldrapenningen och hur orättvis den är för småföretagare, liksom vad du ska tänka på om/när du ska vara föräldraledig. Läs den här.

I fjärde artikeln berättar vi om orättvisorna i offentlig upphandling, och hur det påverkar småföretagare att inte vara med och upphandla de värdefulla uppdraget. Läs mer i Driva Eget nr 7/2013.

I varje artikel kommenterar vår krönikör Janne Näsström ämnet.

Camilla Björkman, chefredaktör
Anders Andersson, ansvarig utgivare

BERÄTTA! Skriv hur du har drabbats av orättvisor som företagare i vårt forum!