<![CDATA[]]>

Så olika är reglerna om du blir sjuk

Ingrid Kindahl

Publicerades: 17 oktober, 2013

I en artikelserie visar vi hur orättvisorna drabbar små företag. Många lagar och regler är konstruerade som om alla svenskar vore anställda, eller alla företag vore storbolag. Denna gång är det sjukpenningen vi reder ut.

Företagare bidrar genom skatteinbetalningar till socialförsäkringssystemet, precis som anställda. Men det är inte säkert att de får ut ersättning i motsvarande mån om de blir sjuka.

Så olika är reglerna för anställning, firma och aktiebolag:
Blir du som egenföretagare sjuk kan du få inkomster från tre håll: Försäkringskassan, en privat sjukförsäkring och – om likviditeten tillåter – en utfyllnad från ditt eget företag.

Men pass på: Du kan inte få ut 100 procent av den lön du brukar ta ut. Det finns nämligen en regel som säger att tar du ut mer än 10 procent av din lön för samma tid som du får sjukpenning, då minskar Försäkringskassan sina utbetalningar. Det ska inte löna sig att vara sjuk. Det gäller både företagare (som har aktiebolag) och anställda i andra företag.

Sedan fungerar det så här:

1. Om du är anställd
Om du inte driver eget utan är anställd i ett större företag och blir sjuk, då har du en karensdag. Ekonomiskt är det en förlorad dag. Men sen ljusnar det: arbetsgivaren betalar din sjuklön i 13 dagar och därefter träder Försäkringskassan in, upp till ett tak på 7,5 prisbasbelopp (motsvarar 27 812 kr i månaden). Plus eventuell utfyllnad från arbetsgivaren enligt kollektivavtalet – upp till 85 procent av lönen.

2. Om du driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag
Som egenföretagare med verksamhet i någon av de formerna kan du välja mellan 1, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar. Väljer du inget får du sju karensdagar. Under karensdagarna får du ingenting från Försäkringskassan.

Vitsen med att kunna välja längre karenstid är att avgiften till sjukförsäkringen, som är en del av egenavgiften, blir lägre ju längre karenstid du väljer.

Så här ser avgifterna ut:
1 karensdag, 4,98 procent.
7 karensdagar, 4,44 procent.
14 karensdagar, 4,35 procent.
30 karensdagar, 4,18 procent.
60 karensdagar, 3,97 procent.
90 karensdagar, 3,82 procent.

Skillnaden mellan högsta och lägsta är ungefär 300 kronor i månaden baserat på en månadslön på 30 000 kronor. Anser du att det är en dyr försäkring samt om du är ung och frisk – välj en lång karenstid.

3. Om du driver aktiebolag
Har du ett eget aktiebolag räknas du inte som egenföretagare i Försäkringskassans värld, även om du driver det själv. Då lyder du under precis samma regler som Ericsson och Volvo, och det innebär att du som arbetsgivare har 14 dagars sjuklöneansvar gentemot dig själv, eller 13 om man ska vara noga. Som anställd har du ju också en karensdag, precis som Volvos personal.

Problemet är bara: är du ensam i bolaget är det du själv som måste dra in de där pengarna – och nu är du ju sjuk. Ändå har du varje månad betalat in till den allmänna sjukförsäkringen, och tar du ut lön på mer än 7,5 basbelopp betalar du avgift även på lönedelen däröver – men utan att kunna få ut något från Försäkringskassan över taket.

– Vi vill att man ska se över det här sjuklöneansvaret för småföretagare, säger Lars Nordfors, chefsjurist på Företagarna.

Det kravet har Företagarna fått gehör för hos Centern, där partiledaren Annie Lööf tidigare i år sa att hon ville slopa den andra sjuklöneveckan för företagare. Men det tvingades hon senare ge avkall på i budgetförhandlingarna med övriga allianspartier.

LÄS MER!

TYCK TILL! Är du drabbad av orättvisor som företagare? Berätta i Driva Egets forum.