<![CDATA[]]>

Vad händer om du blir arbetslös?

Ingrid Kindahl

Publicerades: 14 oktober, 2013

När kunderna slutade ringa stod konsulten Peter Svensson (inte personen på bilden) handfallen. Skulle han ägna tiden åt att skriva in sig på arbetsförmedlingen med allt det innebär, eller åt att jaga nya uppdrag?

Han är bara en av många småföretagare som hamnar i kläm i systemet. Många vet inte ens vad som händer om de skulle stå utan uppdrag.

Peter har drivit sitt konsultföretag under några år, men för ett och ett halvt år sedan tog det stopp. Kunderna slutade ringa. Det tog ett tag innan han insåg att svackan inte var tillfällig, utan att han måste göra något för att få inkomster.

Då stod han inför två alternativ:

 • Att skriva in sig på arbetsförmedlingen och få a-kasseersättning.
 • Att försöka hitta nya uppdrag i firman.

Trots att han skulle behövt ersättningen valde han att inte ta pengarna. Han insåg hur stränga reglerna är och vilket slag de skulle bli mot hans företag. Nu är han är inskriven hos arbetsförmedlingen, men tar inte ut någon a-kasseersättning.

– För att hitta nya uppdrag skulle jag behöva ha lite trygghet, vilket jag skulle kunna få genom a-kassan. Men så fungerar de ju inte, säger han.

Lever på sparpengar
Nu lever Peter på sparpengar och har sökt in på högskolan för att komplettera sin ingenjörsutbildning. På det viset kan han få studielån och dessutom höja sin konkurrenskraft på marknaden. Firman har han kvar – vilket är anledningen till att han vill vara anonym i den här artikeln:

– Jag vill inte uppfattas som jobbig av eventuella kunder. Det skulle göra det ännu svårare för mig att komma tillbaka.

Orättvisorna lyser klart
Allianspartierna brukar prata om hur viktiga småföretagarna är för Sveriges framtid. Ändå tycks det omöjligt att skapa ett socialförsäkringssystem som är lika för alla.

När det gäller arbetslöshetsersättningen lyser orättvisorna fram extra klart:

 • En anställd som blir av med jobbet får a-kassa och kan söka jobb hos andra.
 • Men en företagare måste lägga ner sin verksamhet eller lägga den på is, och söka anställning i ett annat företag. Annars blir det ingen ersättning.

Anledningen till det är att arbetslöshetsersättningen enligt lagen inte får subventionera företagen. Det skulle skapa orättvisa konkurrensfördelar gentemot dem som inte uppbär någon a-kassa.

Kan göra ”tillfälligt uppehåll”
På fackföreningen Unionen, som delvis vänder sig till företagare, och på den renodlade a-kassan Småa, är man medveten om företagarnas problem. Genom lobby har man också fått till stånd en del förändringar som betraktas som lättnader.

Sedan 2010 finns exempelvis möjligheten att ha ”tillfälligt uppehåll” i sin verksamhet – man slipper alltså lägga ner den. Då kan man få arbetslöshetsersättning en gång under en femårsperiod. Måste man komma tillbaka till a-kassan efter det, krävs att man lägger ner sitt företag.

”Tillfälligt uppehåll” betyder förbud mot att vidta någon som helst åtgärd i företaget:

 • Du får inte göra inköp, leta kunder eller marknadsföra dig, vilket innebär att hemsidan också måste stängas ner.
 • Du måste också vara inskriven på arbetsförmedlingen, stå till hela arbetsmarknadens förfogande och följa förmedlingens program.

Man kan inte använda a-kassepengarna för att starta ett nytt företag. Om man däremot har varit anställd i någon annans företag och blivit arbetslös, har man möjlighet att få starta eget-bidrag.

– Fördelen med tillfälligt uppehåll är att man kan beviljas ersättning från den dagen man intygar att man inte vidtar några åtgärder. Vissa åtgärder kan även vara möjliga att genomföra efter att man beviljats ersättning, om de anses vara ringa och inte påverkar rätten till ersättning, säger Cecilia Karström, informationsansvarig på Småa som med sina drygt 120 000 medlemmar är Sveriges största a-kassa för småföretagare.

Dåligt för många branscher
Ett stort problem med reglerna om tillfälligt uppehåll är att de lämpar sig dåligt för många typer av företag. Den som är konsult, har företaget på fickan och inga fasta kostnader kan möjligen låta företaget vila. Men säg att du driver en klädbutik – då finns knappast någon möjlighet att behålla lokalen trots att verksamheten ligger nere.

– Vi är medvetna om det problemet. Den största gruppen bland våra medlemmar har verksamhet inom hotell och restaurang, och det är enligt min uppfattning ovanligt att de ansöker om tillfälligt uppehåll, säger Cecilia Karström.

Unionen tycker annorlunda
Inom Unionen har man en lite annan syn på saken. Så här säger juristen Jeanette Mandl:

– För våra medlemmar har det tillfälliga uppehållet definitivt inneburit en lättnad. Visst kan det vara svårt om man till exempel arbetar med levande djur eller odlingar. Men om man har en klädbutik hemma i källaren, går det bra.

Enligt henne har Unionen (och även andra a-kassor) många företagarmedlemmar som har en anställning plus ett företag vid sidan om.

– Om man då mister sin anställning kan man få ha kvar sitt företag även om man får a-kassa, säger hon.

Under förutsättning att man söker nytt heltidsjobb, förstås. Men inte i det egna företaget.

Då hamnar du lägst
En annan orättvisa jämfört med anställda som blir arbetslösa gäller själva ersättningen. Den blir högre ju högre lön du har tagit ut. Som företagare är det vanligt att man inte tar ut någon lön alls i början, vilket alltså straffar sig – då hamnar man på den lägsta dagpenningen.

Men även om man har drivit företaget ett tag, är det sällan någon företagare skyndar sig till a-kassan när affärerna börjar gå dåligt. Först hankar man sig fram så länge det går. Och då har ju löneunderlaget hunnit sjunka.

– Men där har det blivit en klar förbättring sedan 2010, eftersom man nu får välja beräkningsmodell. Antingen använder man föregående års taxering som bas, eller ett snitt av de två föregående åren. Den vars verksamhet bedrivits kortare tid än 24 månader, kan beräkna dagpenningen på eventuell anställning som man hade innan företagsstarten, säger Cecilia Karström.

Så funkar a-kassa för företagare:

 • Du måste vara medlem i en a-kassa och kunna visa att du har drivit företaget i minst sex månader. Balans- och resultaträkning, bokföring etc är bevis på det.
 • Du måste ansöka om tillfälligt uppehåll i företaget eller lägga ner det helt och hållet.
 • Om du lägger ner helt måste du stänga hemsidan, återkalla F-skattesedeln och avregistrera dig för moms.
 • Efter det får du inte längre vidta några åtgärder i företaget.
 • Du måste skriva in dig på arbetsförmedlingen och följa programmet. Du ska stå till hela arbetsmarknadens förfogande.
 • Om du får godkänt av a-kassan för tillfälligt uppehåll, kan du söka ersättning på samma förutsättning vart femte år från det att företaget startas upp igen.
 • Om företaget ägs av flera personer och övriga ska försöka driva det vidare, kan man inte få tillfälligt uppehåll. Vill du ensam ge upp och söka a-kassa måste du skilja dig från företaget, till exempel genom att sälja dina andelar eller på annat sätt klippa banden.
 • Ersättningen är lägst 320 kronor och högst 680 kronor per dag, beroende på hur mycket du har tjänat. Du får välja om det är det senaste årets taxering som ska gälla som bas, eller ett snitt av de två föregående åren. Snittersättningen för medlemmar i Småa är 526 kronor om dagen.

LÄS OCKSÅ: ”Sätt stopp för orättvisorna mot småföretagarna!”

TYCK TILL: Är du drabbad av orättvisor som företagare? Berätta i Driva Egets forum.

Artikel uppdaterad 2015-07-12.