<![CDATA[]]>

Se upp med att starta företag som student

Camilla Björkman

Publicerades: 8 november, 2010

När nu studenterna går tillbaka till skolan vill många starta eget under tiden. Det kan bli en dyr historia. Har du studielån samtidigt kan det i värsta fall sluta med att du blir återbetalningsskyldig på tiotusentals kronor.

Studerar du heltid och har fulla studielån och studiebidrag får du max tjäna 53 000 kronor A-skatt per halvår. Detta kontrolleras i efterhand av CSN så att du som tjänat för mycket får återkrav cirka ett och ett halvt år senare.

Om du tar examen efter vårterminen och börjar jobba, kan det se ut som att du tjänade mer pengar än maxbeloppet under vårterminen. Detta eftersom CSN schablonmässigt delar hela årsinkomsten på två. Du får då ett återkrav på hälften av det belopp som överstiger 53 000 kronor, procentuellt är det lika mycket på lånedelen och bidragsdelen.

För att bevisa att den större delen av inkomsten kom efter att du slutade studera, kan du skicka in lönespecifikationer från ditt studieår till CSN – och därmed slippa återkravet.

Men som företagare blir det betydligt svårare att bevisa när du faktiskt fick in pengarna. Risken är att du åker på ett saftigt återkrav.

En student, som startat eget under sista vårterminen på utbildningen, berättar för Driva Eget om att CSN krävt tillbaka över 30 000 kronor. En del av detta kunde härledas till en den anställning hon haft efter studierna, vilket kunde styrkas med lönespecifikationer. Däremot kunde hon inte styrka sin inkomst från sin firma som hon drivit parallellt, vilket betydde ett återkrav på mer än 7 000 kronor. CSN hade utgått ifrån att halva inkomsterna från firman tjänades in under studiehalvåret:

– När jag ringde till CSN och frågade hur jag kunde styrka att jag tjänat pengarna efter det att jag slutat plugga fick jag till svar att de inte kunde ge mig några exakta anvisningar på vilka kompletteringar jag skulle skicka in. Till slut fick jag fram att ett intyg från en revisor som kunde hjälpa till, men vem har en revisor som precis har startat enskild firma? Och nu med slopad revisionsplikt – ännu färre.

På CSNs hemsida står det att du kan stärka din inkomst av näringsverksamhet med ett huvudboksutdrag från intäktssidan.

– Men när jag erbjöd mig att skicka in ett utdrag från min redovisning, som är ett Excelark, fick jag till svar att det inte räckte. Ett annat alternativ var väl att jag skrev ut alla mina kontoutdrag från det året, men där gick det för långt. Till slut orkade jag inte bråka mer utan betalade återkravet, säger studenten.

På CSN bekräftar man att detta är en komplicerad fråga som inte alltid är lätt att lösa.

– Det blir lite klurigt om man har haft en näringsverksamhet och pluggat ena halvåret, och drivit företag under andra halvåret. Våra uppgifter från Skatteverket spänner ju över hela året, säger Klas Elfving, pressansvarig på CSN.

Hans råd till företagare som har fått återkrav är att skicka in alla uppgifter de har som på något sätt kan styrka när pengarna kom in under året.

– Om man inte har någon revisor bör man kunna styrka sin inkomst i deklarationen, checkräkningen eller huvudboken. Då tittar vi på alltihop och skapar oss en uppfattning om hela året, säger han och tillägger att du alltid kan överklaga ett beslut som du inte är nöjd med.

Den student som Driva Eget pratade med lyckades dock inte komma undan kravet med enbart sådan redovisning.

Det bästa du kan göra, menar Klas Elfving, är att börja styrka dina intäkter i firman så fort du börjar tjäna pengar.

– Det här är en kontroll som faller ut i efterhand. Därför kan du redan när du pluggar föra en kommunikation med oss, och redan då börja styrka dina uppgifter. Vänta alltså inte till dess att återkravet kommer, säger Klas Elfving.

Allt fler unga driver företag, kommer ni att anpassa reglerna mer efter företagare?

– CSN har inga befogenheter att kunna ändra reglerna, utan det måste komma uppifrån. Men det vi får göra är att utbilda oss i att tolka och veta exakt i vilka situationer en företagare kan hamna. Då kan vi bemöta nya företagare på rätt sätt.

Exempel:
Kalle startar företag under sin sista termin på universitetet, vilket är på våren 2010. Under våren drar han in 20 000 kronor (här för enkelhetens skull uträknat som A-skatt). Han tar examen i juni samma år och drar igång firman på riktigt. Under hösten tjänar han sedan 120 000 kronor, utan studiestöd. CSN delar då bara den totala årsinkomsten rakt av, vilket betyder att det ser ut som att Kalle tjänade 70 000 kronor/terminen. Eftersom han bara får tjäna 53 000 kronor termin blir han återbetalningsskyldig på hälften av mellanskillnaden, det vill säga 8 500 kronor. Dessutom tillkommer ränta på 5,9 procent, samt 100 kronor i expeditionsavgift.