<![CDATA[Är du vinnare eller förlorare? Foto: Getty Images]]>

Tjänar du lika mycket som andra chefer?

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 15 februari, 2017

Genomsnittschefen i Sverige tjänar 45 500 kronor i månaden inklusive förmåner och rörliga lönedelar. Det visar färsk statistik från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

– Den nästan utslitna mediebilden av enorma löner och utsvävande förmåner stämmer inte in på den stora majoriteten chefer, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna. I många fall går det att ifrågasätta om ledarskapet och dess nyckelroll för företag och organisationer faktiskt värderas tillräckligt högt.

 I Stockholms län tjänar cheferna mest i landet, 52 000 kronor i månaden. I botten finns cheferna i Södermanlands län med 40 200 kronor i månaden. Finanschefer och divisionschefer hör till de chefer som tjänar mest. Processoperatörer och städledare är de som tjänar minst.

– Ledarnas syn på lön är att alla verksamheter vinner på en tydlig koppling mellan chefens prestation och verksamhetens resultat. För att behålla kompetens och även locka nya förmågor behöver vi därför värdesätta och premiera det goda ledarskapet, säger Annika Elias.

Sett till hela landet bytte 25 procent av cheferna jobb under 2016. 16 procent bytte till ett nytt jobb hos samma arbetsgivare medan 9 procent började hos en annan arbetsgivare. Att byta jobb är fortfarande ett bra sätt att få upp sin lön.

Medianlön för de 10 högst avlönade chefsyrkena

 1. Finanschef, 91 200 kr.
 2. Divisionschef, 87 000 kr.
 3. Kommunchef, 73 300 kr.
 4. Affärsutvecklingschef, 71 500 kr.
 5. Jurist, 69 600 kr.
 6. Affärsenhetschef, 68 400 kr.
 7. Produktmarknadschef, 66 000 kr.
 8. Försäkringschef, 66 000 kr.
 9. Affärsområdeschef, 66 000 kr.
 10. Försäljningschef, 65 000 kr.

Chefslöner 2017 – en sammanfattning

Medianlönen för en chef är 45 500 kronor per månad.

 • Tre av tio chefer har rörliga lönedelar, till exempel bonus.
 • Finanschefer och divisionschefer tjänar mest.
 • Processoperatörer och städledare är de chefer som tjänar minst.
 • Kvinnor tjänar sämre även om de i snitt har högre utbildning än män.
 • Chefens övertidstimmar ökar.

Rapporten tar även upp löneskillnaderna mellan landsting, privat, statlig och kommunal sektor. Materialet är insamlat under september och oktober 2016 som en totalundersökning via webbenkät till Ledarnas samtliga yrkesverksamma medlemmar med anställning och e-postadress. Totalt ingår 29 918 individuppgifter i den färdiga statistiken. Svarsfrekvens efter bortfallsberäkning är 44 %.

Läs hela rapporten på Ledarnas webbplats!