<![CDATA[]]>

Vågar du dumpa revisorn?

Anders Andersson

Publicerades: 2 mars, 2010

Revisorsplikten avskaffades i november 2010. Men vågar du dumpa din revisor? Läs här argumenten för och emot.

Efter många turer fram och tillbaka avskaffades revisorsplikten den 1 november 2010, som ett led i regeringens satsning på småföretagare. Det gör att tre av fyra företagare kan avstå från revisorn.

Fundera nu noga igenom om du ska gör dig av med revisorn:

I dessa situationer finns det skäl att ha revisorn kvar:

  • Om ditt företag gör offentliga upphandlingar.
  • Om företaget är beroende av många stora intressenter eller leverantörer.
  • Om företaget har flera ägare som inte har full insyn i bolaget.

Men i dessa situationer klarar du dig oftast utan revisor:

  • Om du är en enmansföretagare utan komplicerad verksamhet.
  • Om du klarar det mesta av bokföringen själv.
  • Om du har ett vilande bolag.

Tänk på att du kanske måste anlita någon annan expert om du dumpar revisorn. Auktoriserade redovisningskonsulter kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till revisorn.

Du ska inte tro att risken för skattekontroll av ditt bolag minskar bara att du har revisorn kvar.

– Vi har inga planer på hårdare granskning av de företag som väljer bort revisorn, säger Jan-Erik Bäckman, analyschef på Skatteverket.