Riksrevisionen fick tummen ner av regeringen.
FOTO GETTY IMAGES

Regeringens svar om återinförd revisionsplikt

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 10 april, 2018

Ökad risk för skattefusk och svårare för myndigheterna att upptäcka fusk. Det var två av skälen till att Riksrevisionen ville återinföra revisionsplikten för alla bolag.
Nu har regeringen sagt sitt: Tack, men nej tack.

2010 slopades kravet på revision för alla aktiebolag. Syftet var att förenkla regelsystemet för de minsta bolagen. Men när Riksrevisionen utredde vad som egentligen blev effekten av förenklingen så var resultatet nedslående:
Sämre utveckling för företagen och mindre skatt inbetalad till staten. Myndigheterna har dessutom fått svårare att jaga ekonomiska brottslingar, menade man.

Därför rekommenderade Riksrevisionen att revisionsplikten skulle återinföras för små aktiebolag.

Nu har svaret kommit från regeringen: Man tackar för iakttagelserna, men konstaterar samtidigt att de inte utgör tillräckliga skäl för att återinföra plikten. I stället ska man vidta andra åtgärder för att komma till rätta med problemen.
I regeringens skrivelse

behandlas även riksdagens tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Men inte heller här tänker regeringen agera, utan menar att ärendena är slutbehandlade.