Var femte med firma vill starta AB med nya reglerna

Anders Andersson

Publicerades: 1 april, 2010

Från och med i dag den första april blir det hälften så dyrt att starta aktiebolag. En ny undersökning visar att 20 procent av dem som har enskild firma kommer att gå över till aktiebolag nu när det bara krävs 50 000 kr i aktiekapital.

Det är Företagarförbundet som gjort en undersökning bland sina medlemmar.

Den nya lagen kräver nu endast 50 000 kr i aktiekapital. Du som redan satsat 100 000 kr i aktiekapital har möjlighet att få tillbaka 50 000 kr utan någon form av skattekonsekvenser.

Men bara fem procent av småföretagarna i undersökningen kommer att återbetala delar eller hela beloppet till aktieägarna.

– Så många som drygt sju av tio småföretagare som driver aktiebolag kommer inte att röra ”överskottet” eller kommer att återinvestera det i en fri fond i företaget. Och nästan lika många kommer att använda pengarna för att täcka en förlust, säger Camilla Littorin.

Hon tycker att aktiebolag är en bra företagsform:

– Det är en stabil form av företagande och har dessutom en större potential till tillväxt. Det är i ett aktiebolag som nya jobb kan skapas. Den nya lagen är ett steg i rätt riktning, men problemet kvarstår att enmans- och småbolagen har samma regelbörda som de stora noterade bolagen.

Den nya mininivån på aktiekapitalet är den samma som rådde innan höjningen 1995 och överensstämmer med det Europeiska genomsnittet

– Äntligen kan vi konkurrera på mer jämförliga villkor med länderna i EU, säger Camilla Littorin.