Snart krävs bara 50 000 kr för att starta bolag

Annika Rosell

Publicerades: 29 oktober, 2009

 

Från och med april 2010 ska det bli billigare att starta aktiebolag. Då sänks nämligen kapitalkravet på nya aktiebolag från dagens 100 000 till 50 000 kr.

Regeringen lämnar i dag in en lagrådsremiss med förslag till ändrade kapitalkrav på den som vill starta aktiebolag. Enligt förslaget ska summan som krävs för att starta aktiebolag halveras från dagens krav på minst 100 000 kr till 50 000 kr.

Avsikten är givetvis att locka fler att starta eget, och då i aktiebolagsform.

– Dagens krav på att sätta in 100 000 kr i ett aktiebolag kan hindra att företag startas. För att få fram fler arbetstillfällen i Sverige behövs fler företag. Sänkningen av aktiekapitalet till 50 000 kr kommer förhoppningsvis bidra till detta, säger justitieminister Beatrice Ask.

– Det är en stor fördel att fler företagare kan välja aktiebolaget som företagsform. Förslaget gynnar särskilt företagare inom tjänstesektorn som har ett lågt kapitalbehov och är den sektor som växer mest. Det är särskilt glädjande för företagsamma kvinnor som ofta är tjänsteföretagare, säger näringsminister Maud Olofsson.

Ändringen, som nu lämnats till lagrådet, föreslås träda i kraft den 1 april 2010.
 

Alla är inte övertygade om det fina med en sänkning. Av remissinstanserna var exempelvis Ekobrottsmyndigheten tveksam och menade att kapitalkravet är en slags spärr, eftersom det kan försvåra för den som startar aktiebolag i oseriösa syften.

Till de negativa hörde även Bolagsverket, som menade att antalet nystartade aktiebolag redan är högt och att dagens kapitalkrav därför knappast är något hinder för den som verkligen vill driva eget.