<![CDATA[]]>

Bestäm årsinkomsten nu

Anders Andersson

Publicerades: 12 december, 2011

Om du har enskild firma och handelsbolag kan du i princip bestömma vad du ska ha för inkomst i år. Du gör det med hjälp av periodiseringsfond och expansionsfond.

Det finns oftast ingen anledning att skatta av mer som inkomst med egenavgifter än vad man konsumerat under året. Det är då oftast bäst att försöka ligger under brytpunkten för statlig skatt, 395 600 kr.

Upp till 30 procent av vinsten kan sättas av till periodiseringsfond. Hela skatten kan då skjutas upp i sex år. Det som sätts av för 2011 års inkomst, alltså i nästa års deklaration, måste alltså tas upp senast i deklarationen som ska lämnas 2018.

Detta är ett sätt att få räntefri skattekredit, eftersom det inte blir ränta på den uppskjutna skatten, vilket det blir för periodiseringsfond i ett aktiebolag.

Upp till 135,69 procent av företagets kapitalunderlag (skillnaden mellan tillgångar och skulder vid årets slut) kan dessutom sättas av i expansionsfond. Om en enskild firma utan skulder har bankmedel, inventarier och andra tillgångar på 100 000 kr får alltså upp till 135 690 kr sättas av till expansionsfond.

Skatten på den avsättningen blir 26,3 procent, lika mycket som bolagsskatten i ett aktiebolag. Du kan själv välja när resten av skatten ska betalas, och denna blir då mellanskillnaden mellan inkomstskatten vid fondens uppläsning och de 26,3 procenten som redan betalats.

Det blir sociala avgifter både när periodiseringsfonden och expansionsfonden tas upp. Det bästa är att försöka vänta med den beskattningen tills det år när du har fyllt 66 år. Från och med detta år är de normala sociala avgifterna endast en tredjedel av vad de varit tidigare. Jobbskatteavdraget sänker också skatten, och är 20 procent av de första 100 000 kronorna när periodiseringsfond och expansionsfond tas upp.