Dela upp familjens bolag

Anders Andersson

Publicerades: 19 december, 2011

Nästa år blir det sämre villkor för familjer som äger flera aktiebolag där aktierna fördelats på flera av familjemedlemmarna. Då kan förenklingregeln för aktieutdelning bara användas för ett bolag per person. Läs hur du löser det problemet.

Schablonbeloppet i förenklingsregeln höjs från 2012 från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp, vilket blir 143 275 kr under år 2012 – en höjning på nästan 6 000 kr. Men samtidigt införs försämringen att förenklingsregeln bara kan användas på ett bolag.

Om familjen har flera fåmansbolag som de äger tillsammans är det därför nu hög tid att försöka förändra ägandet.

Exempel:

Om två makar äger 50 procent vardera av två fåmansbolag kan utdelning enligt förenklingsregeln under 2012 enbart göras i ett bolag och då med 143 275 kr. Om makarna nu under 2011 ändrar ägarbilden så att makarna äger varsitt bolag kan utdelning enligt förenklingsregeln göras med dubbla beloppet under 2012, alltså 286 550 kr.