<![CDATA[]]>

Sälj aktier nu – om du ska sänka skatten före nyår

Anders Andersson

Publicerades: 13 december, 2011

 Ska du sälja aktier för att sänka skatten inför årsskiftet så gör det nu. Väntar du till i slutet av månaden så finns det risk att kurserna har sjunkit. Se här hur du bäst skatteplanerar med fonder och aktier både privat och för företaget.

Bolagets portfölj
Det är viktigt att även se över fonderna och aktierna i ett aktiebolag. Om förlusterna i ett bolag då är högre än vinsterna får bolaget ingen skattesänkning alls på förlusterna i kommande deklaration. Men förlusten kan rullas framåt till ett senare år och då kvittas mot vinster på fonder och aktier (delägarrätter).

Men för att slippa vänta med att få skattesänkningen kan du i slutet av året se efter om bolaget har några fonder eller aktier som kan säljas med vinst före årsskiftet och då kvittas mot förlusterna.

Privata portföljen

Allra viktigast är att se över de privata aktieaffärer som du gjort under året. Räkna då ihop vinsterna och förlusterna för alla försäljningar av aktier och aktiefonder.

Om dina sammanlagda vinster på aktier och aktiefonder (även blandfonder och räntefonder i utländsk valuta) är större än dina sammanlagda förluster under året blir skatten på mellanskillnaden alltid 30 procent. Det kan du inte göra något åt.

Är förlusterna större än vinsterna blir det normalt 21 och inte 30 procents avdragseffekt på den del av förlusten som överstiger vinsterna.

Exempel: Om du har sålt aktier med 100 000 kr i förlust sänks din skatt med 30 000 kr om du under året också sålt aktier eller fonder med minst 100 000 kr i vinst. Om du inte kan kvitta mot någon sådan vinstaffär blir skattesänkningen 21 procent av förlusten, 21 000 kr i skattesänkning.

Den som har aktieförluster men inte kapitalinkomster får samma effekt – det blir 21 procent i skatteeffekt genom en skattereduktion. Skatteeffekten kan alltså variera för förlusterna, men inte för vinsterna.

För att få bästa möjliga skatteeffekt kan det då finnas anledning att sälja fonder eller aktier nu i december. Men när många mot slutet av månaden gör sådana affärer kan kurserna av den anledningen sjunka, särskilt ett år som detta när många gjort förlustaffärer på grund av kursnedgången. Vänta därför inte till sista dagarna i december med att göra sådana skatteaffärer.

Så gör du bäst i två situationer:

1. Om du har mest förluster

Om du har större förluster än vinster bör du före årsskiftet försöka sälja aktier eller aktiefonder med vinst så att slutresultatet slutar på plus.

Om du har en gammal allemansfond har denna förmodligen gått med vinst. Passa då på att sälja den. Detta kan vara ett sätt att bli av med en fond med höga avgifter och kanske byta till en som har bättre förutsättningar och dessutom lägre avgifter.

Om du inte har några vinstaktier att sälja kan du se efter om du har några gamla uppskov som du kan använda dig av när du ska deklarera årets aktieaffärer. Sådana uppskjutna vinster från exempelvis Astra och ABB och Pharmacia kan när som helst tas fram till beskattning, och man behöver alltså inte vänta till det år då man säljer de aktier man fått i utbyte, exempelvis sina Astrazeneca.

2. Om du har mest vinster

Om du har större vinster än förluster kan det vara bra att före årsskiftet sälja aktier och aktiefonder som gått med förlust.

Du kommer inte ifrån den 30-procentiga vinstskatten, men du försäkrar dig om bästa möjliga kvittningseffekt för förlusterna. Om du väntar att sälja förlustaktierna till ett annat år så kanske du då inte har några vinster att kvitta förlusterna emot.

Gör affärer inom familjen
Om du av skatteskäl tänker sälja aktier men egentligen vill behålla dessa aktier, kan du göra på två sätt:

• Sälja aktierna och sedan köpa tillbaka dem. Om du vågar chansa kan du samtidigt försöka göra en kursvinst – att sälja dem när kursen gått upp under några dagar, och köpa tillbaka dem när kursen är nere i en rekyl. Men det säkraste är att köpa tillbaka de sålda aktierna redan dagen efter försäljningen. Gör du återköpet samma dag finns det risk för att Skatteverket underkänner affären. Tänk dock på att courtagekostnaden kan äta upp hela skattevinsten.
• Sälj aktierna till din make eller någon annan i familjen. Men det måste vara till marknadskurs. Du behöver då inte göra affären över banken och slipper alltså courtage. Skriv en egen avräkningsnota som innehåller datum för affären, namn på köpare och säljare, priset och vad som sålts. Anmäl ägarbytet till banken eller fondmäklaren där aktierna ligger. Betala helst med pengar via en överföring mellan två konton. Betalning med revers kan ibland ifrågasättas av Skatteverket. Efter årsskiftet kan ni sedan ta ställning till om köparen i familjen ska göra sig av med aktierna eller behålla dem..

Om en make har mest förluster och den andre mest vinster

Det går att öka avdragseffekten för familjens aktieförluster genom att ge bort aktier till varandra före årsskiftet. Om ena maken mest har förlustaktier och den andre mest vinstaktier kan den ene ge bort sina förlustaktier till den andre. Den som får dem kan sedan sälja dem med full kvittningseffekt om vinstaktier också säljs under året. Tänk då på följande:

• Skriv ett gåvobrev om vilka aktier det gäller och när gåvan gjordes.
• Anmäl ägarskiftet (till banken eller fondmäklaren).
• Beloppet som givaren betalat för aktierna ska tas upp som ingångsvärde av den som fått aktierna.