Sänk skatten till 12 procent – med lön efter 66

Anders Andersson

Publicerades: 9 december, 2011

Om du själv har fyllt minst 66 år under 2011 eller har någon pensionär som har arbetat i ditt bolag under året så missa inte lönen innan året är slut. Marginalskatten kan bli endast 12 procent.

Genom löneuttag senast i december 2011 kan en pensionär som fyllt minst 66 år utnyttja de fördelaktiga reglerna om jobbskatteavdrag som framför allt gäller för de första 100 000 kronorna i lön för från och med 66 års ålder.

Upp till den lönenivån blir skatten endast 12-15 procent om inkomsten inklusive pension ligger under brytpunkten, 395 600 kr. Är marginalskatten högre blir marginalskatten 32-35 procent. (Se Driva Eget nr 5/2011)

Om du har aktiebolag och har fyllt 66 så bör du ge dig själv lön nu i i december, så att du kommer upp till 100 000kr i årslön.

Pensionsförsäkring ger betydligt högre skatt eftersom den inte ger rätt till jobbskatteavdrag. Rådet är därför att börja att ta ut på pensionsförsäkring före fyllda 66.

De sociala avgifterna är också lägre fr o m det år man fyller 66 år. De är 10,21 procent, en tredjedel jämfört med normalt, och ökar pensionen i framtiden.