<![CDATA[]]>

Betala till idrottsklubben – och dra av kostnaden

Anders Andersson

Publicerades: 22 februari, 2012

Går ditt företag så bra att du tycker du har råd att sponsra barnens idrottsklubb eller en artist som du gillar? Här får du hjälp att få den kostnaden avdragsgill.

Nyckelordet är motprestation. Du måste få en motprestation för de pengar du betalar för att sponsringen ska gå att dra av. Om du inte får det är det en icke avdragsgill kostnad.

Den stora frågan är då hur motprestationen ska värderas. Om du sponsrar en idrottsförening och får en annons i programbladet och ett antal fribiljetter som du kan använda för att ta med kunderna till matcherna blir det enkelt.

Du tar reda på vad annonsen och biljetterna kostar. Om det priset totalt blir 9 000 kronor och du sponsrat med 10 000 kronor är 9 000 kr avdragsgillt och resten en icke avdragsgill gåva.

Men du måste då uppfylla ytterligare ett viktigt krav:

  • Fribiljetterna måste verkligen ha utnyttjats och gynna ditt företag och annonsen måste ha varit införd. Det räcker inte med att du haft rätt att få biljetterna.
  • När motprestationen består i att idrottsmännen haft ditt företags logotyp på matchtröjorna eller att du haft en reklamskylt på läktaren blir det värre. Då blir det en rimlighetsbedömning om marknadsvärdet verkligen är så stort som vad du har betalat.

Värdet beräknas efter vad det normalt kostar att exponera ett varumärke på det sätt som i ditt fall. Momsen för sådana sponsorkostnader är inte avdragsgill.

Men skattelagarna är otydliga kring vad som egentligen gäller. Avdrag har i vissa fall vägrats om sponsringspengarna endast syftat till att förbättra företagets goodwill.

Skattefrågorna är alltså viktiga när du ska ta ställning till om ditt företag ska sponsra. Men den allra viktigaste frågan är ändå på vilket sätt sponsringen stärker företagets image.

Gynnas företaget av att synas tillsammans med det sponsrade företaget? Det finns exempel på när sponsring varit mer till skada än nytta: Om du sponsrar en av din kommuns två konkurrerande idrottsklubbar kanske de som håller på den andra klubben inte längre blir lika trogna kunder hos dig. Och ska du sponsra även den andra klubben kan det bli dyrt.

Sex råd när du sponsrar:

  1. Var konsekvent. Försök hitta en policy för ditt företags sponsorverksamhet. Tänk efter varför du ska sponsra, vilken verksamhet som stärker ditt företags profil och varför du väljer den ena klubben framför den andra.
  2. Granska kritiskt. Granska kritiskt alla förslag som du får från dem som vill att du ska sponsra. Se till ditt företags intresse och försök att inte ta för stor hänsyn till personliga intressen.
  3. Skriv avtal. Var noga med att skriva avtal över vad du ska få för de pengar du betalar. Detta kan också vara ett viktigt dokument att visa upp om Skatteverket ifrågasätter sponsringen.
  4. Värdera. Tänk på att det totala värdet av det du får ska vara marknadsmässigt för att ge avdrag. Räkna efter hur stort marknadsvärdet är. Det som överstiger marknadsvärdet av motprestationerna får ditt företag inte dra av.
  5. Utnyttja förmånerna. Det är en förutsättning för avdrag. Tänk på att det du får i motprestation ska gagna ditt företag och inte dig personligen.
  6. Välj rätt namn. Om sponsorpengarna gäller ett penningpris så se till så ditt företags namn finns med i namnet på priset.

LÄS MER: I Driva Eget nr 1/2012 finns tre sidor med råd om vad du kan ta på firman – våra gamla nummer hittar du HÄR.