De flesta får i år för hög F-skatt

Anders Andersson

Publicerades: 19 februari, 2013

De flesta småföretagare riskerarar att i år få betala för hög F-skatt. Det beror på att momsen inte länge ska deklareras samtidigt med deklarationen. Läs här om hur du gör för att mindre skatt ska dras varje månad.

De flesta små företag och alla momspliktiga privatpersoner har fram till i år redovisat momsen en gång om året i sina inkomstdeklarationer. Från och med i år ska momsen redovisas separat på en särskild blankett. För företagare betyder det att momsen inte längre ska räknas in i den preliminära skatten (F-skatten) som ska betalas in varje månad.

För en halv miljon enskilda firmor och ett par hundra tusen aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår ska momsen för 2013 redovisas och betalas först den 26 februari nästa år. De får skattekredit för momsen ändra fram till detta datum.

Momsen räknas inte längre in i F-skatten som dras från skattekontot varje månad. De småföretagare som i år har ungefär samma verksamhet som i fjol borde därför i år få en lägre skatt att betala in varje månad.

– Men Skatteverket har struntat i att ta hänsyn till det och oftast gett samma F-skatt som förra året. Därför får de flesta små företagare nu för hög F-skattedebitering, säger Ulf Svensson på Björn Lundén Information.

Men det finns ett bra sätt att undvika denna för höga skatt:

  • Att snarast göra en preliminär inkomstdeklaration för 2013 – en ungefärlig uppskattning över inkomster och utgifter för att därefter få en ny F-skattedebitering.

Ladda ned blankett för preliminärdeklaration för enskild firma här. Blankett för preliminärdeklaration för aktiebolag finns här.
Det går att fylla i och lämna in dessa deklarationer med hjälp av e-legitimation.

Men det gäller att inte göra av med de momspengar som ska betalas i februari 2014. Till dess går det ju dock att få en viss ränta på pengarna. Den som har enskild firma får dock inte placera pengarna i aktiefonder i väntan på skatteinbetalningen i februari nästa år.

– Det handlar om att ha disciplin och verkligen spara momspengarna till dess. Den som konsumerar pengarna kan få stora likviditetsproblem när det är betalningsdags, säger Ulf Svensson.

Det nya systemet är mer flexibelt när det gäller att ändra den preliminära skattedebiteringen, och det går att lämna in nya preliminära inkomstdeklarationer när man ser att den gamla inte längre stämmer.

Om det efter omprövningen av den preliminära skatten finns ett överskott på skattekontot vid månadsavstämningen betalas detta ut automatiskt om du anmält ett bankkonto och beloppet är minst 2 000 kr.

Tänk på att allt detta handlar om preliminär skatt. Hur stor skatten till slut beror helt på deklarationen.