<![CDATA[]]>

Glöm inte att se över din preliminärskatt

Camilla Björkman

Publicerades: 18 januari, 2010

Nu har du fått din F-skattsedel för 2010 – men i finanskrisens spår kan du behöva kontrollera att siffrorna är rätt. Annars är risken att du kommer att betala för mycket eller för lite skatt.

Över 800 000 företagare har nu fått sin F-skattsedel för 2010 från Skatteverket. Där framgår hur mycket preliminärskatt som ska betalas varje månad. Beräkningen baseras på den slutliga skatten från 2009 år taxering. Men för många stämmer inte siffrorna.

– I finanskrisens spår är det viktigt att företagarna kontrollerar så att de inte betalar in alldeles för mycket eller för lite preliminärskatt. De som väntar sig stora inkomstförändringar under 2010 bör lämna en preliminär självdeklaration för att få en ny debitering, säger Stina Johnsson på Skatteverket.

Den totala debiterade preliminärskatten för 2010 uppgår till 218,3 miljarder kronor, vilket är 17,7 miljarder kronor lägre än i de skattsedlar som skickades ut i januari 2009.

– Under 2009 var det rekordmånga företag som ansökte om sänkt preliminärskatt på grund av den snabba nedgången i konjunkturen. När konjunkturen nu vänder upp igen så kan det finnas behov att justera tillbaka skattedebitering, säger Stina Johnsson.

Du ansöker om ändrad beräkning av preliminärskatten med Skatteverkets blankett nummer 4314, som finns här.