Handla 2012 – fakturera 2013

Anders Andersson

Publicerades: 20 december, 2012

Nästa år sänks bolagsskatten med 4,3 procentenheter. Därmed är det bättre att försöka vänta med fakturering till 2013 – ocgh försöka ta kostnader 2012.

Riksdagen har klubbat sänkningen från 26,3 till 22 procent, vilket ger extra skatteplaneringsmöjligheter kring detta årsskifte.

100 000 kr i fakturering 2013 i stället för 2012 betyder 4 300 kronor i sänkt skatt. Men i princip ska intäkter tas upp det år arbetet utförts, men om detta är oklart och du kan välja faktureringsår så försöka vänta med fakturering till nästa år.

Det är alltid bättre att köpa en ny maskin i december än i januari året efter. Då tidigareläggs det första årets avskrivning med ett år. Men kring detta årsskifte är detta extra fördelaktigt, eftersom avdraget är värt mer 2012 än 2013.

Du får numera göra avdrag direkt för inventarier som kostar mindre än ett halvt basbelopp, nu 22 000 kronor. Så det kan finnas skäl att vara lite extra spendersam med bolagets pengar i december..

Även avsättning till periodiseringsfond är en kostnad i bolaget. Sätt därför av maximalt till periodiseringsfond för räkenskapsåret 2012.

Nästa skattesänkarråd: Specialråd för pensionärer med företag.