<![CDATA[Rutavdrag för flyttjänster är ett av Skatteverkets fokusområden. Foto: Getty Images]]>

Här är branscherna Skatteverket specialgranskar 2017

Samuel Karlsson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 14 februari, 2017

När Skatteverket presenterade sina insatser mot fel och fusk under 2017 hamnade de nya reglerna för personalliggare i byggbranschen och rot- och rutavdrag högt upp på prioriteringslistan.

Personalliggare infördes för byggbranschen förra året för att få bukt med svartarbete. Under fjolåret tillämpades en mjuk linje vid de cirka 12 000 kontroller som genomfördes på 5000 arbetsplatser. I år kommer kontrollerna att intensifieras och då ska regelverket tillämpas fullt ut.

– Vi kommer lägga stort fokus på byggen som inte är anmälda till Skatteverket. Det stannar inte bara vid personalliggare. De kan vara utmärkt skötta, men sedan är det inte alltid uppgifterna stämmer med det man deklarerar. Det finns mycket mer att önska, säger Conny Svensson rikssamordnare för personalliggare och kontanthandelskontroll vid Skatteverket.

Fram över kommer det bli mycket lättare att hantera uppgifterna i personalliggaren. Skatteverket inväntar nya regler för månadsvisredovisning av löner och arbetsgivaravgift på individnivå. När det är infört kan man stämma av personerna på arbetsplatsen mot uppgifterna i skattedeklarationen.

Ett annat kontrollområde som kommer vara i fokus under 2017 är rot- och rutavdrag. Skatteverkets kommer titta närmare på takarbeten och flyttjänster. Avdraget för flyttjänster infördes den 1 augusti 2016 och hittills har ett tusental utförare ansökt om rututbetalning till ett belopp om 115 miljoner kronor.

– Här ser vi att vissa gör avdrag för kostnader för flyttbil, bränsle och bortforsling men det är bara tillåtet att dra av för arbetskostnader, säger Cajsa Toresten verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Vid kontrollerna av rotavdrag för utfört takarbeten kommer Skatteverket fokusera på att upptäcka svart arbetskraft. Det kan handla om att utföraren uppger låga materialkostnader i jämförelse med kostnaden för arbetet för att få högre ersättning än vad som är tillåtet. Det är bara arbetskostnaden som får dras av i rotavdraget.

Nytt för i år är att man även ska kontrollera bostadsförsäljning där ägaren har begärt rotavdrag utan att ha bott i bostaden.

– Vi har gjort en mindre förstudie där vi upptäckt att avdraget används vid ren bostadsspekulation. Man köper en bostad och renoverar den men flyttar aldrig in. Avdraget är bara tillåtet om man är bofast på adressen. Vi upplever att det finns en stor okunskap om regelverket, fortsätter Cajsa Toresten.

Ett annat fokusområde för Skatteverkets kontroller det kommande året är den digitala ekonomin där den ökad e-handel leder till framväxt av nya affärsmodeller.

– Det finns en viss okunskap om regelverket för e-handel men det som gäller vid vanlig näringsverksamhet gäller även på webben. Har du inkomst från en webbutik eller en youtube-kanal ska det redovisas precis som övriga intäkter, säger Rebecca Filis verksamhetsutvecklare.

Under förra året granskade Skatteverket olika företeelser inom delningsekonomin och kontrollerna fortsätter även i år.

Skatteverkets fokusområden 2017

1. Rot- och rutavdrag
I år finns ett särskilt fokus på takarbeten och flyttjänster.

2. Personalliggare
Man kommer fokusera på byggen som inte registrerats hos Skatteverket. I år tillämpas regelverket fullt ut och antalet kontroller kommer utökas.

3. Kassaregister
Kontroll av att kontanthandelsförsäljare har godkända kassaregister fortsätter.

4. Delningsekonomi
Kontrollerna av uthyrning av bostad utökas. När man hyr ut sin bostad och når en omsättning som överstiger 40 000 kronor ska vinsten beskattas.

5. Digital ekonomi
Även webbutiker, företeelser på dolda delar av nätet som illegal försäljning av droger och mediciner samt virtuella valutor granskas särskilt i år.

6. Grov ekonomisk brottslighet
Arbetet mot grov ekonomisk brottslighet handlar till största delen om att motverka organiserat svartarbete, fakturabedrägerier och falska kontrolluppgifter. Bygg, transport och städbranschen är extra drabbad.

7. Internationellt
Skatteverkets utlandskontroll fortsätter utreda internationella skatteupplägg som avslöjats i panamaläckans spår.