Så bestämmer du din skatt i firman

Anders Andersson

Publicerades: 28 december, 2012

Du som har enskild firma eller handelsbolag kan i princip bestämma både hur stor skatten och lönen ska bli för 2012. En del måste du tänka på nu före nyår, men det mesta kan du ordna i samband med deklarationen till våren.

I enskild firma och handelsbolag kan man i princip bestämma den egna årsinkomsten med hjälp av periodiseringsfond och expansionsfond. Det finns oftast ingen anledning att skatta av mer som inkomst med egenavgifter än vad man konsumerat under året. Det är då oftast bäst att försöka ligger under brytpunkten för statlig skatt, 414 000 kr för 2012.

Upp till 30 procent av vinsten kan sättas av till periodiseringsfond. Hela skatten kan då skjutas upp i sex år. Det som sätts av för 2012 års inkomst, alltså i nästa års deklaration, måste alltså tas upp senast i deklarationen som ska lämnas 2019.

Detta är ett sätt att få räntefri skattekredit, eftersom det inte blir ränta på den uppskjutna skatten, vilket det blir för periodiseringsfond i ett aktiebolag.

Upp till 135,69 procent av företagets kapitalunderlag (skillnaden mellan tillgångar och skulder vid årets slut) kan dessutom sättas av i expansionsfond. Om en enskild firma utan skulder har bankmedel, inventarier och andra tillgångar på 100 000 kr får alltså upp till 135 690 kr sättas av till expansionsfond.

Skatten på den avsättningen blir lika som bolagsskatten, 26,3 procent. När resten av skatten ska betalas avgör du själv. Den blir då mellanskillnaden mellan inkomstskatten vid fondens uppläsning och de 26,3 procenten som redan betalats.

Det blir sociala avgifter både när periodiseringsfonden och expansionsfonden tas upp. Eftersom dessa sänks till 10,21 procent det år man fyller 66 år är det fördelaktigt att vänta till dess med att ta upp avsättningarna till beskattning.

Nästa skatteråd: Råd som gäller även i januari för dig som är 61-65 år.