<![CDATA[]]>

Sänk skatten på avgångsvederlag

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 29 april, 2015

Ny företagare? Slutade du din förra anställning med avgångsvederlag? Så här kan du sänka skatten på det. Detta gäller även den del av reavinst och utdelning som räknas som inkomst av tjänst för fåmansföretagare.

Varje vardag fram till sista deklarationsdag får du ett nytt skattesänkarråd från Anders Andersson. I dagens deklarationsråd får du veta hur du kan sänka skatten på avgångsvederlag.

Många nya företagare slutar sina sista anställning med ett avgångsvederlag. Skatten på sådana stora engångsbelopp kan sänkas i deklarationen.

Om ett sådant engångsbelopp läggs till den övriga inkomsten blir det oftast högsta marginalskatt på hela beloppet. Med ackumulerad inkomst sprids i stället inkomsten ut på 2–10 år. Förhoppningsvis kan en del då ligga under gränsen för uttag av statlig skatt och beskattas med en lägre marginalskatt.

Den ackumulerade inkomsten måste dock vara minst 50 000 kronor och den totala årsinkomsten måste överstiga brytpunkten för statlig skatt med minst detta belopp.

Skriv under Övriga upplysningar på deklarationsblanketten att du yrkar ackumulerad inkomst och ange belopp och antal år som inkomsten ska fördelas på. Fördelningen görs över det antal år som pengarna intjänats – tre år om inget annat kan visas.

Förutom avgångsvederlag kan reglerna om ackumulerad inkomst användas när skatt tas ut på skadestånd, royalty, retroaktiv pension, pengar från vinstandelsstiftelse eller försäkringsersättning.

Den del av reavinst och utdelning som räknas som inkomst av tjänst för fåmansföretagare får också beräknas på detta sätt.

Läs också: