<![CDATA[]]>

Se här när det är bra och dåligt med pensionsförsäkring

Anders Andersson

Publicerades: 18 december, 2014

Rådet om att skaffa sig avdrag för pensionsförsäkring före årsskiftet har på grund av jobbskatteavdrag blivit ett rätt dåligt råd. Läs här när pensionsförsäkring är bra och dåligt.

För dig som har aktiebolag är pensionsförsäkring oftast en direkt dålig affär. Det beror på att det är bättre att som pensionär ta ut lön än att få pengar från en pensionsförsäkring. Pensionsinkomst  beskattas nämligen högre än arbetsinkomst från och med det år då man fyllt 66 år.  Det beror på två skatteregler:

  • Arbetsinkomst, men inte pensionsinkomst, ger jobbskatteavdrag, och denna form av skattereduktion är extra stor fr o m 66 års ålder. För de första 100 000 kronorna av löneinkomsten blir då avdraget 20 procent – 20 000 kr i ren skattesänkning vid 100 000 kr i arbetsinkomst.
  • De sociala avgifterna sänks då till 10,21 procent, och en del av detta kan komma tillbaka i form av höjd framtida pension.

Detta betyder att pensionsförsäkring oftast är ett dåligt sätt att skjuta upp skatten för den som har aktiebolag eller handelsbolag. För den som har aktiebolag är det oftast bättre att skatta av bolagets vinst med bolagsskatt och placera kapitalet i vanliga fonder, som kan läggas i en kapitalförsäkring utan avgifter för den som räknar med att kunna få minst 3-4 procent i avkastning per år.

För att öronmärka pengarna till pension kan ett direktpensionsavtal skrivas. När det är dags för pension ser man till så att pengarna tas ut på det sätt som vid detta tillfälle ger den lägsta skatten. Det kan vara lågbeskattad lön eller utdelning, men kanske också pension om man flyttar ut ur landet.

För dig som har mycket pengar i en enskild firma kan möjligen pensionsförsäkring vara ett alternativ vid mycket långt pensionssparande. Det beror på att pengarna i en enskild firma inte får placeras i aktiefonder, utan endast på bankkonto. Pensionsförsäkring är då ett sätt att kunna göra fondplaceringar.

Läs mer här och se i kalkylen på skillnaden mellan pensionsförsäkring och direktpensionslösningar för aktiebolag.