Få koll på årets skattesiffror. Foto: Getty Images

Skatteguide: Det här gäller under bokföringsåret 2018

Redaktionen

Publicerades: 10 januari, 2018

Här är alla viktiga siffror du behöver för din bokföring och din skatteplanering 2018.

Arbetsgivaravgift

 • Normala: 31,42 %.
 • Fr o m 66 år: 16,36 %.
 • Sänkt avgift för första anställda i max 1 år: 10,21 %

Basbelopp

 • Prisbasbelopp: 45 500 kr.
 • Förhöjt prisbasbelopp: 46 500 kr.
 • Inkomstbasbelopp: 62 500 kr.

Bilersättning

 • Egen bil i tjänsten: 18:50 kr/mil.
 • Tjänstebil i tjänsten när du
 • betalar bensin själv: 9:50 kr/mil (diesel: 6:50 kr).

Bilförmånsvärde

 • 9 % av nybils—-priset + 14 424 kr + 75 % av statslåneräntan x nybilspriset + 20 % av den del som ligger över 340 500 kr. Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 182 000 kr.
 • Obs! Nya regler 1/7. Beräkna förmånsvärdet på skatteverket.se.

Bolagsskatt 22 %

 • Egenavgifter
 • Normala: 28,97 %.
 • Fr o m 66 år: 16,36 %.

Expansionsfondsskatt 22 %

Fyllnadsinbetalning

 • Kostnadsränta: 1,25 %.

Grundavdrag

 • Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare: 19 300 kr.
 • Högsta grundavdrag: 35 100 kr.
 • Lägsta grundavdrag: 13 400 kr.
 • Grundavdrag fr o m 66 år: 32 000 –68 000 kr.

Gåvor, skattefria

 • Julgåvor: 450 kr (anställda).
 • Jubileumsgåvor (25, 50, 75, 100 år): 1 350 kr.
 • Minnesgåvor (50-årsdag, 25 års anställning): 15 000 kr.

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2018

 • Brytpunkt 1 (20%) 468 700 kr
 • Brytpunkt 2 (25%) 675 700 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2018

 • Brytpunkt 1 (20%) 494 300 kr
 • Brytpunkt 2 (25%) 694 900 kr

Skiktgräns för statlig inkomstskatt – 2018

 • Skiktgräns 1 (20%) 455 300 kr
 • Skiktgräns 2 (25%) 662 300 kr

Inventarieköp

 • Direktavdrag 22 749 kr.

Kostförmåner

 • En fri måltid: 94 kr. Helt fri kost: 235 kr. Frukost: 47 kr.

Moms

 • 25 % (20 %) av totalbelopp.
 • 12 % (10,71 %) av totalbelopp.
 • 6 % (5,67 %) av totalbelopp.
 • Beräkna: driva-eget.se/moms

Periodiseringsfond

 • Aktiebolag: 25 %
 • Enskild firma, handelsbolag: 30 %

Representation

 • Tidigare avdrag för måltider har slopats. Dock får du dra av moms för måltider på upp till 300 kr/person (ex moms) samt enklare förtäring 60 kr/person.
 • Tillägg för musik, lokal, underhållning: 180 kr/person.

Räntefördelning

 • Positiv: 6,49 %
 • Negativ: 1,50 %.

Statslåneränta

 • November 2017: 0,49 %.
 • Särskild löneskatt 24,26 %.

Traktamente, Sverige

Utdelning

 • Schablon: 169 125 kr.
 • Uppräkning kapitaldel: 9,49 %.
 • Uppräkning för att spara: 3,49 %.
 • Tak för vinst som beskattas som tjänst: 6 250 000 kr.
 • Tak för utdelning som beskattas som tjänst: 5 625 000 kr.