<![CDATA[Skatteguide för 2017. Foto: Getty Images]]>

Få koll på alla skatter för 2017

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 21 februari, 2017

Nya regler för måltidsrepresentation är en av årets skattenyheter. Här är alla viktiga siffror för din bokföring och skatteplanering 2017.

Arbetsgivaravgift
Normala: 31,42 %.
Fr o m 66 år: 16,36 %.
Sänkt avgift för första anställda i enskild firma (gäller anställda efter 31/3 2016 och i max 1 år): 10,21 %

Basbelopp
Prisbasbelopp: 44 800 kr.
Förhöjt prisbasbelopp: 45 700 kr.
Inkomstbasbelopp: 61 500 kr.

Bilersättning
Egen bil i tjänsten: 18:50 kr/mil.
Tjänstebil i tjänsten när du
betalar bensin själv: 9:50 kr/mil
(diesel: 6:50 kr).

Bilförmånsvärde
9 % av nybilspriset + 14 202 kr + 20 % av den del som ligger över 336 000 kr. Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 179 200 kr.

Bolagsskatt
22 %.

Egenavgifter
Normala: 28,97 %.
Fr o m 66 år: 16,36 %.

Expansionsfondsskatt
22 %.

Fyllnadsinbetalning
Kostnadsränta: 1,25 %.

Grundavdrag
Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare: 19 000 kr.
Högsta grundavdrag: 34 500 kr.
Lägsta grundavdrag: 13 200 kr.
Grundavdrag fr o m 66 år: 32 000 – 68 000 kr.

Gåvor, skattefria
Julgåvor: 450 kr (anställda).
Jubileumsgåvor (25, 50, 75, 100 år): 1350 kr.
Minnesgåvor (50-årsdag, 25 års anställning): 15 000 kr.

Inkomstgränser
20-procentig skatt:
Gräns, tax inkomst: 438 900 kr.
Gräns, tax inkomst, pensionär: 452 100 kr.

25-procentig skatt:
Gräns, tax inkomst: 638 500 kr.
Gräns, tax inkomst, pensionär: 651 700 kr.

Inventarieköp, direktavdrag
22 399 kr.

Kostförmåner
En fri måltid: 90 kr.
Helt fri kost: 225 kr.
Frukost: 45 kr.

Moms
25 % (20 %) av totalbelopp.
12 % (10,71 %) av totalbelopp.
6 % (5,67 %) av totalbelopp.

Beräkna momsen här.

Periodiseringsfond
Aktiebolag: 25 %
Enskild firma, handelsbolag: 30 %

Representation
Tidigare avdrag för måltider har slopats. Dock får du dra av moms för måltider upp till 300 kr/person samt enklare förtäring 60 kr/person. Tillägg för musik, lokal,underhållning: 180 kr/person.

Räntefördelning
Positiv: 6,27 %
Negativ: 1,50 %.

Statslåneränta
2017-01-13: 0,38 %.

Särskild löneskatt
24,26 %.

Traktamente, Sverige
Fullt: 220 kr, halvt: 110 kr.
Efter 3 mån: 154 kr.
Utland: driva-eget.se/utland

Utdelning
Schablon: 163 075 kr.
Uppräkning kapitaldel: 9,27 %.
Uppräkning för att spara: 3,27 %.
Tak för vinst som beskattas som tjänst: 6 150 000 kr
Tak för utdelning som beskattas som tjänst: 5 535 000 kr.

Beräkna utdelningen här.

webbkurser-anders

Bästa greppet om företagets ekonomi
– med Anders Andersson

Driva Egets Anders Andersson har 30 års erfarenhet av att lära svenska folket om ekonomi. I den här webbkursen samlar han sina bästa råd för företagare.

Här är huvudrubrikerna i kursen:

  • 10 bra grundråd för ett bättre grepp.
  • Budget och moms – så fungerar det.
  • Resultaträkning och balansräkning – förstå dem på ett enkelt sätt.
  • Förbättra företagets ekonomi – råd om ökad lönsamhet, prissättning och om att sänka kostnaderna.
  • Få företagets och dina egna pengar att växa bättre.

– I den här webbkursen har jag kokat ner mina bästa råd och gjort dem så enkla och roliga som möjligt. Alla kan jobba för att få en bättre ekonomi i sitt företag och mer pengar över, säger Anders Andersson.
beställ_knapp