<![CDATA[]]>

Småföretagarnas Riksförbund till attack mot Centerns Annie Lööf

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 16 augusti, 2013

Efter Annie Lööfs sommartal går Småföretagarnas Riksförbund till attack mot henne: ”Om Centern verkligen vill vara småföretagarpartiet nummer ett bör ni lyssna på småföretagen och tydligt undvika tomma ord, taktik och plakatpolitik”, säger förbundet med ordförande Leif Svensson i täten.

I ett varmt växthus på Djurgården presenterade hon partiets fokus för valåret 2013-2014. Men så mycket nyheter och hopp för Annie Lööfs småföretagande väljare fanns inte i talet. Det skriver Småföretagarnas Riksförbund efteråt.

– Med ganska tomma ord har Centern ända sedan 2006 varit de som, mest av alla partier, förespråkat åtgärder för att förbättra klimatet för småföretagen men efter sju år i alliansregeringen har mycket lite skett i den förda politiken. Det kallar vi plakatpolitik, skriver Småföretagarnas Riksförbund i ett öppet brev till partiledaren.

Lööfs uttalande om att slopa den andra sjuklöneveckan, bland annat för att det skulle minska risken med att anställa någon ny, ser Småföretagarnas Riksförbund som verkningslöst för de små företagen:

– Kostnaden för den andra sjuklöneveckan är mellan 10 och 20 procent av den totala kostnaden för sjuklöneansvaret och är tämligen betydelselös för småföretagen då riskerna för att nyanställa och utveckla ändå kvarstår nästan oförändrade. För de stora företagen och de statliga och kommunala sådana blir det dock rejält klirr i kassan.

Småföretagarnas Riksförbund frågar Lööf i sitt brev:
– Varför inte visa att Centern är småföretagarnas parti genom att ta bort hela sjuklöneansvaret för små företag med upp till 10 anställda som vi föreslagit? Ett par andra partier i riksdagen har tagit det till sig och är i den frågan klart mera småföretagarvänliga än Centern.