Det ska vara tydligt vem som leder och vem som är medhjälpare.Foto: Getty Images

Snårigt partnerskap

Samuel Karlsson

Publicerades: 8 juni, 2018

Är din andra hälft delaktig i företaget kan han eller hon såklart få pengar för besväret. Vi reder ut hur man får göra – och vad ni ska se upp med.

Driver du och din make ett företag ihop under likvärdiga former räknar Skatteverket er båda som företagsledare, oavsett om det rör sig om ett aktiebolag, handelsbolag eller en enskild firma. Driver däremot du företaget och din make assisterar dig räknas han eller hon som medhjälpare.

För att avgöra detta tittar Skatteverket på hur mycket ni jobbar, om ni har jämställda uppgifter, er utbildning och kompetens samt verksamhetens art. Vem av er som äger företaget saknar däremot i regel betydelse. Skatteverket kan komma att kräva en beskrivning av era arbetsuppgifter och er kompetens.

Är ni båda företagsledare kan var och en av er ta upp den del av intäkterna och kostnaderna som är skälig för var och ens arbete och insatser i verksamheten. Räknas en av er som medhjälpare får denne i aktiebolag och handelsbolag anställas och få marknadsmässig ersättning. Är ni delägare av ett handelsbolag fördelas istället en del av vinsten. I enskild firma får du anställa personal, men inte din make. Däremot får du om din make är medhjälpare i firman ge del av ditt överskott motsvarande marknadsmässig ersättning.

Marknadsmässig betalning

För alla bolagsformer gäller att om du betalar mer än 90 kronor i timmen plus sociala avgifter till medhjälpande make kan Skatteverket vilja ha en förklaring till varför du anser att detta är marknadsmässigt.

– Man ska få ersättning för ett utfört arbete, men i och med att beskattningen är progressiv är syftet med de här reglerna att man inte ska kunna få en lägre marginalskatt genom att ge bort inkomsterna, förklarar Peter Lindholm, rättslig expert på Skatteverket.

Ger du i ett aktiebolag eller handelsbolag högre lön än Skatteverket bedömer är rimligt till din make kommer du som företagsledare få skatta och betala arbetsgivaravgifter på den del som överskrider vad som är marknadsmässigt.

– Det kan även medföra skattetillägg, säger Peter.

I en enskild firma kan den medhjälpande maken även ta ut en del av vinsten som motsvarar en skälig avkastning för den kapitalinsats som denne har gjort i firman. Både del av vinst och lön är pensionsgrundande och sjukpenningsgrundande för ersättningar från Försäkringskassan. Skulle du ha flera anställda kan det vara bra att veta att din make är undantagen LAS-reglerna.

Om båda blir arbetslösa

Men vad händer med a-kassan om det blir för lite arbete för er båda i företaget och en av er blir arbetslös medan den andre vill driva företaget vidare? En företagare har ju som huvudregel inte rätt till ersättning från a-kassan så länge verksamheten är igång.

– Vi gör en samlad bedömning för varje fall. Så länge den arbetslöse maken varit anställd i aktiebolaget eller handelsbolaget kan denne få ersättning från a-kassan utan att det behöver beröra företaget. I en enskild firma kan den arbetslöse få ersättning om den varit enbart medhjälpande och det alltså inte varit fråga om en gemensamt bedriven verksamhet, säger Henrik Eriksson, utredare på Sveriges a-kassor.

Den arbetslösa får normalt heller inte ha haft några andra engagemang i verksamheten, som att vara styrelseledamot, vd, ha firmateckningsrätt eller delägare. Om så är fallet kan denne komma att betraktas som företagare och inte anställd. Det kan hända att a-kassan gör en annan bedömning än Skatteverket när det gäller om en av er varit medhjälpare eller om ni båda varit företagsledare. 

– Man tittar på hur arbetet i firman varit uppdelat. Deklarerar man som medhjälpare pekar det åt ett håll, men det viktiga är hur verksamheten faktiskt bedrivits, säger Henrik.

Även om den arbetslösa ses som företagare kan den få ersättning från a-kassan. Detta involverar dock ofta överlåtelse av verksamhet till den som fortsätter bedriva verksamheten.

– Det kan utifrån ett antal domstolsavgöranden konstateras att det ställs mycket höga beviskrav vid överlåtelse av företag inom familjen och främst gällande överlåtelse till make eller maka. Detta för att det ibland finns skäl att ifrågasätta om sökandens personliga verksamhet i företaget verkligen har upphört, säger Henrik.

Har du varit verksam inom din makes företag kräver a-kassan att de uppgifter som lämnas i samband med ansökan bestyrks av en revisor, en redovisningskonsult eller annan utomstående part med insyn i verksamheten.

– Problemet är att uppgiftslämnaren, det vill säga arbetsgivaren, också är närstående. Familjebandet gör att man måste höja beviskravet ett snäpp. Så man ska kunna bevisa att det man påstår verkligen har hänt. Det finns en rädsla från lagstiftaren att a-kassan annars blir ett understöd till ett företag som egentligen inte bär sig, säger Henrik Eriksson.

Men har din make inte arbetat i ditt bolag behöver du inte oroa dig för a-kassan.

– Är din make ledamot i ditt bolag och bara gjort någon enstaka handräckning någon enstaka gång bör inte det vara något problem, säger Henrik Eriksson.

Då räknas ni som makar

  • Om ni är gifta eller registrerade partners. 
  • Om ni är sambo och har varit gifta eller registrerade partners.
  • Om ni är sambo och har eller har haft barn ihop.

AV EBBA ARNBORG

LÄS OCKSÅ: Ska jag köpa ut mina partners eller starta nytt