<![CDATA[]]>

Tjäna på att sänka din lön

Anders Andersson

Publicerades: 16 december, 2014

Reglera inkomsten för 2014 nu i december. Det kan sänka din skatt. Se här hur du bäst gör.

Det finns skattepengar att tjäna på att lägga inkomsten på rätt nivå. Men tänk på att en för låg inkomst sänker din framtida pension och erättningar när du exempelvis blir sjuk.

Inkomstskatten ökar plötsligt med 20 procent för den del av årsinkomsten som ligger över den så kallade brytpunkten. Det beror på att det då blir statlig skatt och inte enbart kommunalskatt. Vid en övre brytpunkt ökar denna skatt till 25 procent. Det är den extraskatt som brukar kallas värnskatt.

Det gäller alltså att försöka komma under dessa gränser, som för inkomsten  2014 går här:

  • 20 procent: Årsinkomst innan grundavdrag görs för 433 900 kronor (pensionärer 460 800).
  • 25 procent: Årsinkomst innan grundavdrag görs för 615 700 kronor (pensionärer 634 400).

För dem som vill ha maximal ersättning vid sjukdom och VAB kan det vara viktigt att försöka ha en inkomst som är 333 000 kronor. Årsinkomst över denna gräns ökar inte dessa ersättningar. Vid barns födelse är högsta inkomst som ger ersättning 444 000 kr. Gränsen för högsta pensionsrätt 2014 går vid 458 900 kronor.

Så här styr du din inkomst:

Om du har aktiebolag kan du själv direkt styra över hur stor lön du ska ta ut.

I enskild firma och handelsbolag kan överskottet i första hand dras ned med periodiseringsfond. Upp till 30 procent av vinsten kan sättas av på detta sätt och det blir ingen ränta, vilket det blir för periodiseringsfond i aktiebolag. Men se upp så att det finns pengar i firman när skatten kommer efter upp till sex år.

Sätt i andra hand av till expansionsfond. Skatten blir då lika stor som bolagsskatten, 22 procent. När resten av skatten ska betalas avgör du själv. Den blir då mellanskillnaden mellan inkomstskatten vid fondens upplösning och de 22 procenten som redan betalats. Blir det inget överskott vid upplösningen av fonden får du tillbaka den tidigare inbetalda expansionsfondskatten.

Det blir sociala avgifter både när periodiseringsfonden och expansionsfonden tas upp till beskattning. Eftersom dessa sänks ordentligt det år man fyller 66 år är det fördelaktigt att vänta till dess med att ta upp avsättningarna.