<![CDATA[]]>

Vänta att sälja ditt hus till 2016

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 9 oktober, 2014

Äger du en privatvilla eller näringsfastighet som stigit kraftigt i värde och som du funderar på att sälja? Då tjänar du oftast på att vänta med försäljningen tills nya skatteregler kommer 2016.

I går var Driva Eget först med att berätta om Skatteförenklingsutredningens radikala förslag om enklare skattesystem för enskild firma. I dag analyserar vi en av utredningens konsekvenser.

Utredningen, som kommenteras här, innehåller en del som gäller försäljning av både näringsfastigheter och privatbostadsfastigheter.

Huvudregeln vid all fastighetsförsäljning utgår ifrån vad man betalat och vilka kostnader man haft för fastigheten. Men det finns också en alternativregel som säger att man som inköpspris kan ta upp 150 procent av taxeringsvärdet 1952 om fastigheten köpts före 1952.

Den regeln är så oförmånlig att den nästan aldrig används. Utredningen vill nu ändra denna regel till 100 procent av taxeringsvärdet 1996. Detta ska gälla även privatbostadsfastigheter, trots att det är en företagsutredning.

– Vi vill införa förändringar även för privatvillor, eftersom alla fastigheter bör behandlas lika, säger Urban Rydin, LRF:s representant i utredningen.

Det mesta tyder på att detta går igenom 2016, eftersom alla partier är överens om att det behövs förenklingar. Konsekvenserna av utredningen ser då ut så här för alla som har fastigheter som förvärvats före 1996:

Om taxeringsvärdet 1996 är högre än inköpsvärdet plus ombyggnadskostnader och annat som får räknas med vid skatteberäkningen är det bättre att vänta med försäljningen till 2016 eller senare.

Detta kan exempelvis gälla den som haft stora kostnader men inte har kvitton kvar. Det kan också gälla skogsägare som har stora skogsavdrag som enligt huvudregeln ska tas upp till beskattning, men inte tas med enligt alternativregeln.