<![CDATA[]]>

”A-kassereglerna uppmuntrar till nedläggning”

Anders Andersson

Publicerades: 11 september, 2014

A-kassereglerna uppmuntrar småföretagen att lägga ned sina företag i onödan, menar Småföretagarnas Riksförbund och kräver förbättrade regler.

Om du startar en enskild firma och lägger ned den inom två år för att den går dåligt får du arbetslöshetsersättning efter den inkomst du tidigare hade som anställd. Kämpar du vidare sjunker ersättningen drastiskt om du till slut tvingas ge upp. Ersättningen sjunker till miniminivå, 320 kr per dag.

Nu i valrörelsens slutspurt vill  Småföretagarnas riksförbund lyfta fram denna orättvisa och kräver regeländring:

  • Gör tvåårsregeln till en femårsregel. Utgå ifrån den tidigare anställningsinkomsten även efter det att det gått två år.

─ Det är få som lyckas få lönsamhet i sina företag under de två första åren, säger Maria Boborg-Trané, Småföretagarnas Riksförbund. Om företagarna visste att det fanns en möjlighet att driva bolaget i fem år, utan att riskera att få en usel ersättning från a-kassan, skulle vi få fler blomstrande företag i Sverige.

Hon tror att många företag lagts ned i onödan på grund av en regel som uppmuntrar till nedläggning i stället för fortsatt överlevnadskamp:

─ Det är orättvist att den som vågar ta steget och starta företag ska riskera att få hela sin ekonomi kraschad på grund av dagens tvåårsregel. Självklart ska småföretagare ha ett säkert och finmaskigt skyddsnät att landa i, om olyckan är framme. Med tanke på att fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen har vi rätt till ett lika tryggt socialt skydd som anställda.