<![CDATA[]]>

Fällan att se upp för när du startar eget

Ebba Arnborg

Publicerades: 24 september, 2014

Antalet nya företag ökar, och mest ökar kvinnors företagande. Samtidigt finns en fälla när det gäller sjukförsäkringen att se upp för när företaget startas, för att undvika ekonomisk kris.

Fler svenska företag drivs av kvinnor, och ökningen märks i hela landet. Mellan 2006 och 2012 var ökningen av företag som drevs av kvinnor 34 procent, enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Antalet företag som drivs av män har ökat med 19 procent under samma period.

Tillväxtverket, som beställt siffrorna, bedriver projektet ”Främja kvinnors företagande” som ska bidra till att skapa tillväxt, konkurrenskraft och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. De har även ett regeringsuppdrag; att ta fram en strategi för hur kvinnor och män kan ta del av företagsfrämjande på lika villkor, vilket bidrar till jämställd regional tillväxt.

– Det är viktigt att kvinnor och män har samma möjligheter att starta och utveckla företag. Vi myndigheter kan dra vårt strå till stacken genom att se till att det offentliga systemet inte diskriminerar, säger Gunilla Nordlöf generaldirektör på Tillväxtverket som beställt siffrorna.

Samtidigt frågar sig Leif Svensson, förbundsordförande på Småföretagarnas riksförbund, om myndigheterna och politikerna känner till vilken fälla sjukförsäkringen kan vara för företagare.

Det han syftar på är:

  • När man startar aktiebolag är det nödvändigt att ta ut lön direkt. Annars blir man ”nollad” hos Försäkringskassan och få noll kronor i sjukpenning samt en låg föräldrapenning.
  • Startar man enskild firma eller handelsbolag har man rätt till ett uppbyggnadsskede på två år. Då har man rätt att beräkna hur stor man tror att nettointäkten blir under de kommande två åren. Det medför en hög sjukpenning och en hög föräldrapenning.

”Vi antar att Socialdemokraterna fortsätter att ge Tillväxtverket uppdraget att jobba vidare med projektet ”Främja kvinnors företagande”. Men då måste också reglerna i sjukförsäkringen förändras så att de blir lika för alla, det vill säga att uppbyggnadsskedet omfattar varenda en som startar företag, oavsett företagsform. Låt inte en enda företagare hamna i en sådan besvärlig ekonomisk situation, att han/hon inte klarar av att försörja sin familj, på grund av att han/hon startade eget och dessutom valde fel företagsform” skriver Leif i ett debattinlägg och tillägger:

”Sjukförsäkringen måste förändras för att företagare inte ska drabbas av en mycket låg föräldrapenning. Nu förväntar vi oss att Socialdemokraterna tar tag i frågan, vilket inte tidigare regering gjorde, och skipar rättvisa.”

Driva Egets bloggare Janne Näsström har också tyckt till i frågan kring regler och jämställt företagande: ”Slopa den könsdiskriminerande lagstiftningen för småföretagare” skriver han. Läs hela blogginlägget här!

 

LÄS OCKSÅ:
Starta eget: Aktiebolag eller firma, vad är bäst för dig?