<![CDATA[]]>

Rekordfå kvinnor startar eget

Camilla Björkman

Publicerades: 9 juni, 2015

Andelen kvinnor som startar eget har sjunkit dramatiskt under 2014, visar en ny rapport. En av orsakerna kan vara debatten om att avskaffa rut.

Pontus Braunerhjelm, professor på KTH och forskningsledare på Entreprenörskapsforum.

Pontus Braunerhjelm, professor på KTH.

Siffrorna kommer från den globala rapporten Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som presenteras på tisdagen av Entreprenörskapsforum. Den mäter och analyserar entreprenörskap i olika länder.

Rapporten visar att andelen kvinnor som startar eget har minskat från 6 till under 4 procent – en 40-procentig minskning, rapporterar DI.

Pontus Braunerhjelm, professor vid KTH och forskningsledare på Entreprenörskapsforum, tror att en av förklaringarna kan vara den politiska debatten om rutavdraget. Under hösten och vintern har det debatterats flitigt huruvida det ska vara kvar eller inte, vilket resulterade i en rejäl sänkning.

Han säger till DI att det var inom konsumenttjänster och hushållsnära tjänster som nedgången var mest markant:

– Och det är många kvinnor i den sektorn.

Även nyföretagandet generellt minskade under 2014 med 1,5 procentenheter. Mellan 2006 och 2013 fördubblades andelen nyföretagare i Sverige – men den trenden bröts alltså förra året.